Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
26374 16.12.2015 tööde teostamise
aruanne
Keila-Joa mõisa peahoone, reg nr 9469. Restaureerimistööde aruanne. Koostaja AB Allan Strus OÜ, arhitekt Allan Strus. Tellija National Heritage Foundation OÜ. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
24287 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Keila Joa mõisa peahoone restaureerimistööde aruanne, koostaja Allan Strus

Alus : KKK protokoll nr 283
20489 06.06.2013 projekti
kooskõlastus
Keila-Joa mõisa peahoone, reg nr 9469. Sisearhitektuurne põhiprojekt. Koostaja AB Allan Strus OÜ, arhitektid Allan Strus, Karin Laos ja Anna Klimuškina. Tellija National Heritage Foundation OÜ.
KK 29.05.2013 nr 252.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
18430 09.07.2012 projekti
kooskõlastus
Keila-Joa mõisa veevarustuse, kanalisatsiooni, sajuvee, elektripaigaldise, nõrkvoolupaigaldise, maakütte välisosa ja ventilatsiooni välisosa välisvõrgud. Põhiprojekt. Keila-Joa mõisa peahoone, reg nr 9469, Keila-Joa mõisa park, reg nr 9470.
Koostaja Arhitektuuribüroo Allan Strus OÜ, arhitekt Allan Strus, Alo Varik,
Aadu Elias ja eD Insenerid OÜ, insener Anti Liiva. Tellija National Heritage Foundation OÜ.
Kooskõlastan 26.06.12 KK nr 230 otsuse alusel. Täiendused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
17842 18.04.2012 projekti
kooskõlastus
Keila-Joa mõisa peahoone. Küte ja ventilatsioon. Põhiprojekt. Muudatusprojekt. Tln, 2012. Koostaja AB Allan Strusi OÜ. Tellija National Heritage Foundation OÜ.
Kooskõlastan M. Kinksi nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
16982 19.12.2011 projekti
kooskõlastus
Keila Joa mõisa peahoone. Reg 9469. Sisemise veevarustuse, kanalisatsiooni ja drenaazi projekt. TP. Koostaja AB Allan Strus OÜ. Tellija National Heritage Foundation OÜ.
Kooskõlastan M. Kinksi nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
16863 29.11.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Keila-Joa mõisa peahoone, reg nr 9469. Siselahenduse restaureerimine ning fassaadid ja katuse plaan.Arhitektuurne tööprojekt. Koostaja AB Allan Strus OÜ, arhitektid Allan Strus, Karin Laos. Tellija National Heritage Foundation OÜ.
Kooskõlastan, 15.11.2011 KK nr 215 koosoleku protokoll.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
16856 28.11.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Keila-Joa mõisa peahoone reg nr 9469. Küte ja ventilatsioon. Tööprojekt. Koostaja AB Allan Strus OÜ, insener A. Varik.
Vastavalt 15.11.2011 kooskõlastamise komisjoni koosoleku otsusele kooskõlastan
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
16335 05.09.2011 uuringute aruanne Keila-Joa mõisa peahoone ehitusajalooliste uurimistööde aruanne. Kooskõlastatud S.Konsa nõusolekul. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
15803 20.06.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Keila-Joa mõisa peahoone - katuse ja fassaadide remont-restaureerimise tööprojekt, seletuskiri ja joonised. Kooskõlastatud KKK nr 204, parandused tehtud. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork