Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34058 28.11.2018 välisvalgustuse
projekt
Lääne-Harju tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööprojekt, nr 18-374 Harjumaa nõunik, Heli Tomps
26635 03.02.2016 detailplaneering Keila vald Keila-Joa. Keila-Joa alevikus riigimaanteega 11390, Posti, Pargi allee ja Kose tänava ja Keila jõega piirneva maa-ala detailplaneering. Keila-Joa mõisa park, 19 saj, reg-nr 9470, Keila-Joa mõisa sepikoda, reg-nr 9478, Keila-Joa mõisa aia piirdemüür, reg-nr 9480. Koostaja Artes Terrae Maastikuarhitektid, maastikuarhitekt Tanel Breede. Tellija Keila Vallavalitsus.
Kooskõlastan 26.01.16 nr 317 alusel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
23207 08.08.2014 trassi kooskõlastus Harju k. Keila-Joa alevikus Keila-Joa mõisa kaitsevööndis elektri maakaabelliini trass. Koostaja Eesti Energia Võrguehitus AS. Tellija Elektrilevi OÜ. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
14517 21.10.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Keila-Joa mõisa kõrvalhoonete remont-restaureerimise muinsuskaitse eritinigimused. Kooskõlastatud KKK nr 187, märkused parandatud. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork