Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37012 22.02.2020 uuringute aruanne Randoja, Keiti. 2019. Aruanne arheoloogilisest jälgimisest Järvamaal Kaaruka külas arheoloogiamälestisel asulakoht (reg nr 9739) 21.08.–22.08.19. Arheox OÜ. Tartu. Tellija: SA Paide Haldus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35750 19.08.2019 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestis asulakoht (reg nr 9739), Kaaruka küla, Paide linn, Järvamaa. Arheox OÜ. Tartu, 2019 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
35029 07.05.2019 projekti
kooskõlastus
Kaaruka küla tänavavalgustuse ehituse tööprojekt. Projekteerija AS Stik-Elekter, Hardy Tubli; tellija Paide Linnavalitsus.
Arheol.komisjoni protokoll nr 174, 30.04.2019.
WD 5.1-17.6/314
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
32602 15.05.2018 projekti
kooskõlastus
Puurkaevu projekt nr 3100, Tuiga m/ü. Projekteerija OÜ Alversen, Jaanis Madalik
WD 5.1-17.6/251 (Ehitusloa taotlus nr 1811271/08944)
Järvamaa nõunik, Karen Klandorf
15397 31.03.2011 projektieelne
kooskõlastus
Kaaruka külaseltsi kuur-varjualune ja saun Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede