Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
ORF 2020 KK 5 A 6.2. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 68 904.00 Katuse restaureerimine (IV etapp - lääne-, lõuna- ja idalööv) 29.05.2020
KUNST 2020 KK 6 A 1.3 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 1 946.00 Ikooniseina restaureerimine (I etapp) 03.02.2020
PÜ 2019 3 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 48 319.00 Katuse restaureerimine (III etapp). 08.04.2019
PÜP 2018 07 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 13 000.00 katuste restaureerimine (II etapp) 26.03.2018
PÜP 2017 36 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 2 900.00 katuse remont 22.05.2017
PÜP 2008 33 Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 6 391.17 katuse avarii-restaureerimine 18.04.2008
PÜP 2006 46 Osaühing Rändmeister 2 222.53 katuse ja tornikiivri restaureerimise põhiprojekti koostamine 20.09.2006
PÜP 2005 072 MTÜ Castellum 1 406.06 muinsuskaitse eritingimuste koostamine 21.11.2005