Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
DE 2021 KK 6 A 5.10. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Juuru Mihkli Kogudus 9 525.00 Lääneukse restaureerimine 27.01.2021
RESERV 2019 KK 46A 1.4. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Juuru Mihkli Kogudus 4 405.00 Varisemisohtlike krohvide ja kivide eemaldamiseks ja müüriaukude täitmiseks. 04.10.2019
ARHEO 2017-13: 3.2-4/13-ARH Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Juuru Mihkli Kogudus 820.00 Arheoloogilised uuringud Juuru kirikus pinnase eemaldamisel pikihoone edelaosas ja lõunatiiva lääneosas põranda vahetuse käigus 12.12.2017
PÜP 2008 95 SIHTASUTUS JUURU MIHKLI KIRIKU ORELI FOND 2 268.42 Oreli restaureerimistööd 24.10.2008
PÜP 2007 19 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 9 267.19 valve- ja tulekaitsesignalisatsioonide paigaldamine 31.05.2007
PÜP 2006 16 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Juuru Mihkli Kogudus 1 917.35 oreli remonttööd 18.04.2006
Eh 2003 06.03 3 195.58 Kiriku piksekaitse ja maandusseadme paigaldustööd. 06.03.2003
Eh 2003 0403 Osaühing Rändmeister 3 190.09 Ukse restaureerimine ja varikatuse valmistamine. 04.03.2003
Eh 2002 1802 Osaühing Rändmeister 3 122.21 Kiriku ukse restaureerimine. 10.09.2002