Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
DU 2017 21 Reserv Raikküla Vallavalitsus 6 500.00 Maalingute ja krohvipindade restaureerimiseks/konserveerimiseks. 24.08.2017
2007 nr 6-RapM Raikküla Vallavalitsus 4 729.46 Välistrppide ja uste restaureerimine. 05.06.2007
2006 nr 11-RapM Raikküla Vallavalitsus 2 876.02 Peahoone restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine. 26.06.2006
Eh 2002 06 ESTPANEL osaühing 2 452.90 Puidust kahepoolse kaarframuugiga peaukse valmistamine ja projektdokumentatsioon. 08.11.2002