Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
KK 2023 nr 5-A-4952 62 537.00 katuse restaureerimise 5. etapp 30.01.2023
EH 2022 KK 12 A 1.34 Rapla vald, Kuusiku alevik, Mõisa tee 3 korteriühistu 50 000.00 Katuse restaureerimise 4. etapp. 16.03.2022
EH 2021 KK 6-A 1.24. Rapla vald, Kuusiku alevik, Mõisa tee 3 korteriühistu 44 746.00 Katuse restaureerimine (III etapp). 27.01.2021
EH 2020 KK 5-A 1.18 Rapla vald, Kuusiku alevik, Mõisa tee 3 korteriühistu 40 709.00 Katuse restaureemine, II etapp 28.01.2020
EH 2019 40 Rapla vald, Kuusiku alevik, Mõisa tee 3 korteriühistu 11 000.00 Katuse restaureerimistööde I etapp, (hinnapakkumistes read 2-6). 11.07.2019
EH 2018 28 Rapla vald, Kuusiku alevik, Mõisa tee 3 korteriühistu 2 000.00 Majavammi tõrjetöödeks. 09.05.2018
EH 2016 3.2-4/64-EH 3 000.00 Projekti kaasajastamiseks. 07.04.2016
2009 nr 2-RapM Rapla Vallavalitsus 2 556.47 Restaureerimisprojekti koostamine. 06.03.2009