Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
KK nr 1.1-5/31-A-4761 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kullamaa Püha Johannese Kogudus 10 000.00 kiriku torni avariilise vahekarniisi restaureerimine 07.04.2022
DE 2020 KK 5 A 5.3. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kullamaa Püha Johannese Kogudus 8 340.00 Torni risti ja kuuli restaureerimine 29.01.2020
PROJ 2019 3 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kullamaa Püha Johannese Kogudus 3 218.00 Tornikiivri muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimise põhiprojekti koostamine. 08.04.2019
PÜ 2019 4 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kullamaa Püha Johannese Kogudus 1 512.00 Tornikiivri avariitööd: torniristi ja- kuuli demonteerimine 08.04.2019
PÜP 2015 15 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kullamaa Püha Johannese Kogudus 2 012.00 Kiriku katuste muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine 06.02.2015
PÜP 2005 044 Andres Aua 3 112.50 kirikuaedade inventeerimine ja restaureerimisettepanekute koostamine 18.07.2005