Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
EH 2022 KK 12 A 1.37 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarde Katariina Kogudus 43 000.00 Katuse avariitööde tegemine, ajalooliste otsafassaadide taastamine, kivimüüride vuugiparanduste tegemine ja avatäidete restaureerimine. 27.01.2022