Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
DE 2020 KK 5 A 5.12. 766.00 Dolomiidist korstnapiibu paigaldamine. 29.01.2020
EH 2019 5 1 543.00 Katuse harjamine. 09.05.2019
DU 2018 17 782.00 Kahe puuduoleva aknaraami valmistamiseks ja paigaldamiseks. 28.08.2018
2009 nr 1-SaaM Kaarma Vallavalitsus 22 468.14 Katuse (roog) restaureerimine. 18.02.2009
2008 nr 1-SaaM Kaarma Vallavalitsus 12 782.33 Katuse avarii-remont. 14.03.2008
2007 nr 6-SaaM Kaarma Vallavalitsus 13 613.18 Avarii-remont. 31.05.2007
2006 nr 5-SaaM Kaarma Vallavalitsus 3 195.58 Avarii-remonttööd 10.11.2006
2006 nr 2-SaaM Kaarma Vallavalitsus 15 977.91 Avarii-remonttööd. 24.04.2006
2007 nr 2005-64 TVL Osaühing H.Uuetalu 1 762.36 Muinsuskaitseline järelevalve ja tööjooniste koostamine. 25.11.2005
2005-64 / 2005 Osaühing H.Uuetalu 2 689.98 Otsaseina ja lae kindlustamise tööjooniste koostamine ja järelvalve 25.11.2005
7-SaaM / 2005 Kaarma Vallavalitsus 9 586.75 Avarii-remonttööd 05.10.2005
1-SaaM / 2004 Kaarma Vallavalitsus 56 881.37 Avarii-remonttööd 14.12.2004
157-04 / 2004 KOMPRO OÜ 2 109.08 Avarii-remondi arhitektuurse ja ehitus-konstruktiivse osa projekt 25.11.2004
129-04 / 2004 KOMPRO OÜ 2 102.69 Tehnilise seisundi uurimine koos aruande koostamisega ja avarii-remondi muinsuskaitse eritingimuste koostamine 08.10.2004