Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
PÜP 2009 22 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 31 955.82 Algne leping EELK Kihelkonna Mihkli kogudusega: 500 000 krooni - kiriku soklimüüri ja interjööri restaureerimistööd. 8.06.2009 kokkulepe: lepingupartneriks EELK Konsistoorium ning toetuse sihtostarve muudeti vastavalt: 350 000 krooni -. Kihelkonna kiriku soklimüüri ja interjööri restaureerimistööd 150 000 krooni - kellatorni restaureerimis- ja muud tööd 14.04.2009
2008 nr 12-SaaM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kihelkonna Mihkli Kogudus 19 173.50 Restaureerimine. 18.11.2008
2008 nr 11-SaaM Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kihelkonna Mihkli Kogudus 1 696.85 Muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine. 15.10.2008