Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
KK 2022 nr 12-A-4714 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Muhu Katariina Kogudus 77 792.00 katuse restaureerimine (II etapp - kooriruumi katus) 27.01.2022
KK nr 5-A-5329 51 624.00 katuse restaureerimine (III etapp - kooriruumi katus) 30.01.2023
PÜP 2018 29 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Muhu Katariina Kogudus 10 000.00 katuste hooldusremont ja tõrvamine 10.09.2018
PÜP 2016 39 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Muhu Katariina Kogudus 2 000.00 Muhu kiriku kooriruumi lõunaakna restaureerimine 09.06.2016
PÜP 2014 34 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Muhu Katariina Kogudus 400.00 Muhu kiriku halduskava koostamine 26.05.2014
PÜP 2008 76 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 9 586.75 Järva-Peetri kiriku piksekaitse paigaldamine Muhu, Ridala ja Karuse kirikutele valve- ja tulekaitsesignalisatsioonide paigaldamine 04.07.2008