Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
PÜP 2016 44 Pöide Maarja Kiriku Sihtasutus 4 920.00 Torni katuse avariitööd 26.09.2016
PÜP 2013 02 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 30 000.00 Pikihoone katuse avarii-remont 20.02.2013
PÜP 2012 32 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 39 674.00 Katuse restaureerimine (I etapp) 16.04.2012
PÜP 2012 31 Osaühing Rändmeister 3 150.00 Pöide kiriku katuse muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimisprojekt 13.04.2012
PÜP 2007 33 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pöide Maarja Kogudus 9 586.75 avatäidete restaureerimistööde projektdokumentatsiooni koostamine 10.07.2007
PÜP 2004 63 Osaühing Rändmeister 1 385.80 katuse restaureerimisprojekti koostamine 09.11.2004
Eh 2003 1303 Osaühing Rändmeister 1 481.47 Kiriku restaureerimine. 12.05.2003