Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
1.1-5/12-A-4337 Tõrva Vallavalitsus 64 320.00 varemete konserveerimine (V etapp - idapoolne külg: kooriruum ja pikihoone idaviil) 27.01.2022
PÜ 2021 KK 6 A 2.10. Helme Vallavalitsus 28 000.00 Konserveerimine (IV etapp - põhjasein). 27.01.2021
PÜ 2020 KK 5A 2.4 Tõrva Vallavalitsus 15 321.00 Lõunaseina konserveerimine (III etapp - akende sillused, välisvooder). 29.01.2020
PÜ 2019 15 Tõrva Vallavalitsus 18 000.00 Varemete avarii-konserveerimine (II etapp - pikihoone lõunasein). 15.08.2019
EH 2018 74 Tõrva Vallavalitsus 15 000.00 Tellingute ehitamiseks ja müüride konserveerimistöödeks. 09.11.2018
ARHEO 2017-16: 3.2-4/16-ARH Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Helme Maarja Kogudus 356.00 Mälestise hooldus: kiriku vareme müürilt puu eemaldamine 27.11.2017
PÜP 2008 93 Osaühing Rändmeister 5 432.49 Helme kiriku varemete konserveerimise põhiprojekti koostamine 20.10.2008