Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
KK nr 1.1-5/37-A-4788 Hiiumaa Käsitööselts 8 398.00 Majavammi tõrje ja majavammist kahjustatud põranda asemele uue ehitamine. 09.06.2022
KK 2023 nr 5-A-5014 6 932.00 vammkahjustusega põranda restaureerimine 30.01.2023
RESERV 2022 KK 31 A 1.6. Hiiumaa Käsitööselts 2 868.00 Kahjustunud ülemise rea seinapalkide vahetamine. 07.04.2022
EH 2022 KK 12 A 1.43 Hiiumaa Käsitööselts 11 178.00 Joone idapoolsete lagede parandamine. 27.01.2022
DE 2021 KK 6 A 5. 9. Hiiumaa Käsitööselts 4 853.00 Seinamaalingu konserveerimine (v.a retušeerimine). 27.01.2021
DU 2018 9 Hiiumaa Käsitööselts 2 820.00 Siseviimistlusuuringute teostamiseks. 18.06.2018
EH 2018 20 Hiiumaa Käsitööselts 20 000.00 Katuse restaureerimistöödeks. 03.04.2018
2012 nr 2-Reserv-HiiM Hiiumaa Käsitööselts 1 000.00 Kärdla Vabrikuväljak 2 elamu katuse restaureerimine. 24.10.2012
2006 nr 3-Reserv-HiiM Kärdla Linnavalitsus 511.29 Katuse avarii-remont. 13.04.2006