Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
PROJ 2021 KK 6 A 4.2. Põlva Vallavalitsus 4 525.00 Katuse projekti koostamine. 27.01.2021
EH 2021 KK 6-A 1.76. Põlva Vallavalitsus 95 475.00 Katusekatte ümberehitustööd. 27.01.2021
DU 2018 2 Põlva Vallavalitsus 2 400.00 Nelja akna restaureerimistöödeks. 13.02.2018
2014-132-EH Ahja Vallavalitsus 750.00 VIHMAVEESÜSTEEMIDE JA KATUSE REMONT 17.09.2014
2008 nr 8-PõlM Ahja Vallavalitsus 63 911.65 Põlengujärgne katuse restaureerimine. 13.08.2008
2007 nr 33-Reserv-PõlM Ahja Vallavalitsus 8 947.63 Põlengujärgne restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine. 14.11.2007