Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
RESERV KK 24 A 1.1. Liis Lindvere 7 716.00 Tööde käigus avastatud raidkivist aknapõskede maalingute avamine, puhastamine ja konserveerimine. 29.04.2021
MKA 2021 KK 6 A 3.13. Tallinn, Uus tn 29 korteriühistu 62 595.00 Välisseina vundamendi tugevdamine mikrovaiadega. 27.01.2021
RESERV KK 57 A 1.16 Liis Lindvere 18 756.00 Lai tn 11. Tööde käigus avastatud akende raidkivisammaste, aknapalede ja ukseraamistuste konserveerimine. 17.11.2020