Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
2007 nr 10-HarM Mägiroos, Valdis 3 195.58 Vundamendi avarii-remont ja restaureerimise põhiprojekti koostamine. 23.05.2007
Eh 2002 13-02/PR osaühing Restaureerimiskeskus 2 262.47 Valitsejamaja restaureerimise eritingimuste, tehnilise seisukorra ekspertiisi ja katuse projekti koostamine. 29.11.2002