Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
DE 2021 KK 6 A 5.16. Markus Kasemaa 2 844.00 Seinamaalide restaureerimine. 27.01.2021
2012 nr 3-PõlM Mattias Kasemaa 1 900.00 Avarii-restaureerimine (põrand), jätkutööd. 22.02.2012
2011 nr 1-PõlM Mattias Kasemaa 6 391.00 Katuse avarii-remont, jätkutööd 18.02.2011
2010 nr 4-PõlM Mattias Kasemaa 10 864.98 Katuse remont ja projekti koostamine 16.02.2010