Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
RESERV KK 80 A 1.6 Liina Pärnsalu 4 516.00 Hoone loodenurga remonttööde käigus ilmnenud kahjustuste likvideerimine. 20.12.2021
RESERV 2021 KK 55 A 1.8. Liina Pärnsalu 4 376.00 Hoone nurga (avatud fassaadi) taastamine 13.09.2021