Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
PÜP 2015 17 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus 2 600.00 Kirikusse näituste korraldamiseks vajaliku taristu paigaldamine (II etapp) 09.02.2015
PÜP 2014 39 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus 700.00 Nõo kirikusse näituseekspositsioonide jaoks vajaliku taristu (siinid) paigaldamine 03.06.2014
PÜP 2014 09 H&M Restuudio OÜ 9 990.00 Eesti kirikute konserveerimise ja materjaliuuringute digitaalarhiivi (kirikud.muinas.ee) täiendamine Tartumaa kirikutega ning Nõo kirikus siseviimistluse uuringute läbiviimine 13.03.2014
PÜP 2013 43 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 3 850.00 Nõo ja Väike-Maarja kirikutele piksekaitsete paigaldamine 12.07.2013
PÜP 2012 37 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 5 500.00 Ridala ja Nõo kirikutele piksekaitsete paigaldamine 04.05.2012