Nr Toetuse saaja Toetuse summa Sihtotstarve Toetuse eraldamise kuupäev
2007 nr 10-VilM Halliste Vallavalitsus 6 391.17 Stackelbergide kabeli katuse restaureerimine. 20.06.2007
2007 nr 14-Reserv-VilM Halliste Vallavalitsus 1 597.79 Stackelbergide kabeli restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja projekti koostamine. 05.06.2007
2004 / 02 Osaühing RAIDKIVI A 754.16 Kirjanik A. Kitzbergi perekonna matmistplatsi vundamendi taastamine ja restaureerimine ning graniitaluse külge malmristi kinnitamine 14.04.2004