Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 10.03.2016 rahuldav jah TLPA muinsuskaitse osakonna juhtivspetsialist, Eero Kangor
Koguduse esindaja demonstreeris kiriku lõunaseinas asuvat nišši, kus kunagi oli portaal. Portaal kavatsetakse taastada
1216_portaal_1_v
2 26.02.2016 hea jah TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
Rootsi-Mihkli kogudus sai 2015. aasta jõuludeks tõeliselt imelise kingituse: pärast mitut seiklust jõudis kiriku kantslit uuesti kandma sealt juba sõja ajal minema viidud puidust Moosese skulptuur. Kuigi skulptuur on vahepealsetel aegadel puhtaks kraabitud ning taastada tuli ka üks käsulaudadest, on Mooses muidu üsna heas seisukorras. Konserveerimistööd teostas Kanut.
IMG_7593 IMG_7594
3 15.10.2015 hea jah TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
Oktoobri keskpaigas lõppes kiriku hooviväravate restaureerimine: plommiti osaliselt raampuud, paigaldati uus laudis. Järgmisel aastal vajab veelkorra ülevärvimist.
restaureeritud värav_15 10 15 (2)
4 19.12.2013 hea jah TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
Rootsi kogudus eesotsas tegusa õpetaja Patrik Göransoniga hoiab kirikut endiselt heas korras ja ootab nõukogude perioodil kirikust eemaldatud kunstivarade tagastamist.
5 13.01.2011 hea jah TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
Rootsi-Mihkli kirik on suuremalt jaolt heas või väga heas seisukorras, va. muuseumina kasutusel olev tänavapoolne keldriruum, mille tänavapoolse müüri kaudu immitseb vett siseruumi. 2010.a. sügisel paigaldati KVA ja kiriku tellimusel keldri müüri äärde magnetlaine põhimõttel töötav veetõrje seade, mis peaks aasta jooksul müürist läbitungivat vett tõkestama hakkama. 2010.a. jooksul on kirik saanud tagasi ka mõningaid kirikule enne sõda kuulunud kunstiteoseid, kuid ootab endiselt tagasi üht kõige olulisemat enne sõda kirikus paiknenud sakraalkunsti teost - babtisteeriumi, mis asub endiselt Niguliste kirikumuuseumis.