Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 17.03.2016 hea Kasutusel vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Inspekteeritud koos Tartumaa vaneminspektor Inga Raudvassariga. Kantslil, seinapoolsel küljel, aaderduse kohrutus ja kohatised kaod. Põhjustatud 1980ndate aastate kiriku kütmisest. Nimelt kirikut köeti gaasi reflektoritega kütta ning üks kiirgur oli kantsli lähedusse paigutatud.
2 26.05.2011 hea Kasutusel Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Inspekteeritud koos R.Niidu ja K.Piirisillaga. Seisund hea.