Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 20.01.2016 hea Kasutusel TLPA muinsuskaitse osakonna juhtivspetsialist, Eero Kangor
Inspekteeritud koos MKA vallasmälestiste nõuniku K. Taelaga.
2 08.04.1999 hea Kasutusel vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Restaureerimiste aruanne esitati 8. aprillil 1999.a.
Inspektor: T.Pikamäe
3 04.02.1999 rahuldav Kasutusel vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Inspektor: T.Pikamäe