Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 12.06.2013 hea jah Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
Kääpal värskeid kaevejälgi ei ole, prahti ei vedele. Mälestise seisund endine.
2 24.09.2012 hea jah Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
Kääpa olukord hea, maastikul hästi loetav. Hiliseid rikkumisi ei täheldanud. Kääbastiku ühine tähis korralikult omal kohal.
3 15.05.2012 hea jah Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
Kääpal värskeid kaevejälgi ei ole, prahti ei vedele. Mälestise seisukord endine.
4 06.09.2011 hea jah Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
Kääbas asub männimetsas. Kääpal värskeid kaevejälgi ei ole, mälestisel või selle läheduses prahti ei vedele. Kääbaskalmistu tähistatud ühise nõukogude perioodist pärineva metallist tähisega.