Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 09.10.2019 rahuldav Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Tsingitud plekk-kattega katus on vettpidav. Hoone esifassaadil, keskrisaliidil ja akende kohal on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive, mis võib põhjustada mälestise olulise osa hävinemise. Esifassaadi seintel kasvab taimestik. Tagaküljel on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive, müüril kasvab taimestik. Sadevetesüsteem puudub. Hoone välisviimistlus on enamjaolt hävinud. Avatäited on suletud. Sokkel, trepp ja terrassijäänused on tugevasti sammaldunud. Vertikaalplaneerimine hoone ümber on puudulik. Mälestise säilimine on enamvähem tagatud. Hoone ümbrus võiks olla paremini korrastatud.
Esifassaadil ja akende kohal on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive. Foto: Kalle Merilai 9.10.19 Sokkel, trepp ja terrassijäänused on tugevasti sammaldunud. Foto: Kalle Merilai 9.10.19 Keskrisaliidil ja akende kohal on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive. Foto: Kalle Merilai 9.10.19 Esifassaadi seintel kasvab taimestik. Foto: Kalle Merilai 9.10.19 Tagaküljel on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive. Kasvab taimestik. Foto: Kalle Merilai 9.10.19 Tagaküljel on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive. Foto: Kalle Merilai 9.10.19 Tagaküljel on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive. Kasvab taimestik. Foto: Kalle Merilai 9.10.19
2 11.04.2017 rahuldav Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Hoone on kasutuseta ja halvasti hooldatud. Tsingitud plekist kattega katus on vettpidav. Hoone esifassaadil ja akende kohal on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive, mis võib põhjustada mälestise olulise osa hävinemise. Samuti on see eluohtlik hoone läheduses viibivatele inimestele. Avatäited on suletud. Esifassaadi välisseintel kasvab vähesel määral taimestikku. Tagakülje keldritrepil vedeleb hulgaliselt olmeprahti. Mälestise säilimine on enamvähem rahuldavalt tagatud. Hoone ümbrus võiks olla paremini korrastatud.
Hoone esifassaadil ja akende kohal on hulgaliselt lahtiseid ja pudenevaid kive. Foto: Kalle Merilai 11.04.2017.a. Esifassaadi seintel on palju lahtiseid kive ja kasvab vähesel määral taimestikku. Foto: Kalle Merilai 11.04.2017.a. Tagakülje keldritrepil vedeleb hulgaliselt olmeprahti. Foto: Kalle Merilai 11.04.2017.a.
3 18.06.2015 rahuldav Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Inspekteeritud koos linnaarhitekt Nelli Sameliga. Võrreldes eelmise inspekteerimisega on hoone seisund muutusteta.
4 11.03.2014 rahuldav Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Inspekteeritud koos linnaarhitekt Nelli Sameliga ja ehitusjärelvalve inspektor Irina Voišnisiga. Võrreldes eelmise inspekteerimisega on hoone seisund muutusteta.
5 19.04.2012 rahuldav Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Pärast ettekirjutuse hoiatuse tegemist on katus remonditud ja sademetekindel. Kõik avatäited on suletud. Esifassaadi välisseintes kasvav taimestik on likvideeritud. Mälestise säilimine on rahuldavalt tagatud. Hoone ümbrus võiks olla paremini korrastatud.
6 12.06.2008 halb Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
Hoone on kasutuseta ja hooldamata. Tsingitud plekist kattega katus on põlengu tõttu osaliselt hävinud. Hoone esimese korruse avatäited on osaliselt kinni müüritud või suletud käepäraste vahenditega. Sadevetesüsteem puudub. Hoone välisviimistlus on suures osas hävinud. Esifassaadi välisseintes on vähesel määral kasvamas taimestikku. Vertikaalplaneerimine hoone ümber on puudulik ning hoone ümbrus on võsastunud.