Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 13.07.2014 rahuldav Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
Pargi ajalooline planeering on loetav. Pargi elementidena on käesolevani säilinud maastikureljeef, veekogud, osaliselt teedevõrk, ajalooline hoonestusstruktuur, puistu, sh ridaistutused. Muutunud on pargi ajalooline kaguosa, mille alale on rajatud talud. Esiväljak on poolavatud, hooldatud, niidetud. Tagaväljakut raamistab põõsasrinne, säilinud on suur vene lehis, alal kõrge rohurinne. Peahoonest läände on rajatud permakultuuri põhimõttel aed. Metsapargi terrassid on niidetud, kaugemad osad on võsastunud puude järelkasvuga. Park aktiivses kasutuses, üldseisukord rahuldav.
2 21.05.2013 rahuldav Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
Pargi seisukord endine, hooldus ebakorrapärane. Prahti ei vedele.
3 04.01.2012 rahuldav Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
Pargi seisukord paiguti erinev. Parki läbib matkarada - selles osas park ja lähiümbrus hooldatud. Muudes pargi osades hooldus ebakorrapärane - kohati kasvab isetekkelisi puid ja tihe võsa. Prahti ei vedele.