Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 24.04.2018 avariiline Restaureerimisnõunik, Dan Lukas
Hoone katusekate on auklik ja ei pea vett. Avad on sulgemata. Korstnad katkised, ümbrus võsastunud, hooldamata.
Avariitööd
1. Parandada katusekate.
2. Sulgeda avad.
3. Likvideerida võsa
Tegevuskava
1. Omanikuga suhelda (kindlasti silmast silma) ja selgitada välja omaniku plaanid/soovid objekti säilitamise, kasutamise vms tegevuse kohta.
2. Leppida kokku mõistlik ajakava tegevuste planeerimiseks, ajakava vormistada kirjana/teatisena/kktna/märgukirjana/koosoleku protokollina.
3. Kui mõistikke kokkuleppeid ei saavutata või kui omanik ei soovi planeerida, tuleb seda teha ametil (inspektoril) ja alustada märgukirjast.
Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4459 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4460 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4462 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4464 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4465 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4461 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4466 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4468 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4470 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4471 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4473 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4474 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4475 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4478 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4479 Väimela mõisa moonakatemaja 1. Foto Dan Lukas 24.04.2018IMG_4481
2 20.06.2017 halb Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Mirja Ots
Hoone seisukord endine. Avatäited lahti, ümbruses hein niitmata. Naabrite sõnul keegi seal alaliselt ei ela, ühte tuba ajutiselt kasutatakse.
3 11.08.2015 halb Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Kersti Siim
Hoone kirdepoolses osas elab vanem naisterahvas, ülejäänud hoone pole kasutuses. Hoone idaküljes kasutatud polüuretaanvahtu seinapragude täitmiseks. Katus, katusehari ja korstnapitsid halvas seisukorras – eterniit tükiti puudu hoone põhja- ja idapoolses küljes. Lõunapoolse otsaseina uks puudu – avaus vaja sulgeda.
Hoone idaküljes kasutatud polüuretaanvahtu seinapragude täitmiseks. Foto Kadi Mõttus, 11.08.2015.
4 09.05.2012 halb Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
Hoone seisukord endine.
5 26.10.2010 halb Muinsuskaitseameti Võru maakonna vaneminspektor, Tõnis Taavet
Mälestise seisukord jätkuvalt halb. Eterniitkatus amortiseerunud, kohati auklik. Maakividest laotud müürid paiguti lagunenud, tehtud parandusi tsemendiseguga. Avatäited amortiseerunud, osalt lahti murtud ja rüüstatud. Mälestise ümbrus idapoolsel küljel rohtu kasvanud ja võsastunud. Väidetavalt elab hoones eakam inimene, kellele käib hoone hooldamine üle jõu.
6 23.01.2009 halb Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektor, Inga Raudvassar
Mälestise välisvaatlus. Hoone katus on kohati katki, harjalaud purunenud, korstnaotsad lagunemas, ümbrus on korratu. Avatäited on osaliselt ripakil ja eest ära kohati lausa lahti. Hoone kirdepoolses otsas on sees elanik.