Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 25.05.2022 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Väravatornist lõunapoolse müürilõigu konserveerimistööd lõpetatud. Vajalik jätkata müüritöödega lõunapoolses tiivas, kus mitmes kohas varingud, müüripealne kattekiht pudeneb, vuukidest mört pudenenud ja müüril kavavad puud. Ala on piiratud metallaiaga, kuna varinguoht suur.

14485 Karksi linnusP5253725 14485 Karksi linnusP5253726 14485 Karksi linnusP5253727 14485 Karksi linnusP5253728 14485 karksi linnusP5253729 14485 Karksi linnusP5253730 14485 Karksi linnusP5253731 14485 Karksi linnusP5253732
2 27.09.2021 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Väravatorni konserveerimistööd lõpetatud. Vajalik jätkata müüritöödega lõunapoolses tiivas, kus mitmes kohas varingud, müüripealne kattekiht pudeneb, vuukidest mört pudenenud ja müüril kavavad puud.
P9273436 P9273446 P9273445 P9273444 P9273443 P9273442 P9273441 P9273440 P9273439 P9273438 P9273437 P9273447
3 02.09.2020 avariiline jah Restaureerimisnõunik, Dan Lukas
Tööde ülevaatus restauraatori, järelevalve, tellija ja maakonna nõunikuga.
1. Seda mördi koostise (tsemendi sisalduse) osa peab veel täpsustama ja püüan osapooli veel täiendavalt küsitleda, aga visuaalne pool on väga ilus.
2. Kontseptsioon, et lisame ainult sinna kus vajalik ja ei täida vanu ja tugevaid vuuke täiendava kihiga on mulle meeltmööda (see käib ka Helme, Viljandi ja Tarvastu linnuse kohta).
IMG_6673 Karksi linnus. Foto Dan Lukas 2.09.2020 IMG_6674 Karksi linnus. Foto Dan Lukas 2.09.2020
4 10.07.2020 avariiline jah Restaureerimisnõunik, Dan Lukas
Põgus vaatlus.
IMG_6263 Karksi linnus. Foto Dan Lukas 10.07.2020 IMG_6264 Karksi linnus. Foto Dan Lukas 10.07.2020 IMG_6266 Karksi linnus. Foto Dan Lukas 10.07.2020 IMG_6267 Karksi linnus. Foto Dan Lukas 10.07.2020 IMG_6268 Karksi linnus. Foto Dan Lukas 10.07.2020 IMG_6271 Karksi linnus. Foto Dan Lukas 10.07.2020
5 08.04.2020 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Pealinnusel ja vallikraavides langetatud puid. Tööd pooleli ja linnusel töömehi polnud.
P4082302 P4082303 P4082304 P4082305 P4082306 P4082307 P4082308
6 15.08.2019 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Teostasime koos Mulgi valla ametnikega linnuse ülevaatuse, eesmärgiks oli puude raie määramine ja hooldus- ning restaureerimistööde kavandamine. Varikatused vajavad tõrvamist, müüridel kasvama hakanud taimestik eemaldamist, varisenud müürilõigud parandamist. Otsustati suurema konserveerimistööna ette võtta väravatorn, mille pudenevad kivid on ohtlikud linnuse külastajatele. Vallavalitsus esitab toetuse taotluse ja töid saab teostada eelnevalt kooskõlastatud tegevuskava alusel.
P8151717 P8151716 P8151715 P8151714
7 12.06.2019 rahuldav jah Insener- nõunik, Üllar Alev
Vaadatud koos Anne Kiviga varemeid ja kirikut. Ordulinnuse müür variseb (eelkõige peasissekäigu ja kiriku vahelises lõigus) sademete mõjul ja vajab konserveerimislahendust. Varemete vahel korraldatakse vabaõhuürituse ja tuleb tagada külastajate ohutus, seega peab vältima varinguohtu. Selget lahendust müüride katmiseks kohapeal välja pakkude ei suutnud, kuid eeskuju saab võtta erinevatelt linnustelt Eestis ja lähipiirkonnas. Oluline on eemalda taimestik müüridelt ja kaitsta sademete müüri sisse imbumise eest. Samas peab lahendus jääma visuaalselt sobiv.
2019-06-12 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga (7) 2019-06-12 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga (1) 2019-06-12 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga (2) 2019-06-12 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga (5) 2019-06-12 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga (6)
8 21.04.2017 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Jätkuvalt kõige ohtlikum peavärava kõrval asuv torn, mille müüridest hulgaliselt alla kukkunud kive. Paigaldamist vajab ohule tähelepanu juhtiv silt. Ülejäänud müürid vajavad samuti puhastamist, parandamist ja restaureerimistöödega jätkamist. Eelmisel suvel tõrvati valla rahade eest müüre kaitsvad puidust katused. Ülevaatusel osalesid Karksi vallavanem Taimo Tugi, ehitusnõunik Margus Hütt ja keskkonnaspetsialist Tiia Kukk. Otsustati kutsuda linnusele valla volikogu, et teadvustada linnuse avariilist seisukorda ja võimalusel planeerida töödeks eelarvelisi vahendeid.
9 09.01.2015 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Linnuse külastajatele kõige ohtlikum peavärava kõrval asuv torn, mille müüridest hulgaliselt alla kukkunud kive. Paigaldatud on ohule tähelepanu juhtiv silt. Ülejäänud müürid vajavad samuti puhastamist, parandamist ja kaitsvad katused tõrvamist.
Karksi linnus 09.01.15 005 Karksi linnus 09.01.15 001 Karksi linnus 09.01.15 002 Karksi linnus 09.01.15 003 Karksi linnus 09.01.15 004
10 24.07.2014 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Eellinnusel on hein niidetud, kuid pealinnus ja vallikraavid tahavad tõhusamat hooldust, et vältida ala võsastumist. Müüridel kasvavad kohati puukesed ja hein. Müüride varikatused vajavad tõrvamist. Hooldustööde vajadusest informeeritud kogudust ja vallavalitsust.
Karksi-Õisu 001 Karksi-Õisu 004 Karksi-Õisu 005 Karksi-Õisu 006 Karksi-Õisu 007 Karksi-Õisu 008 Karksi-Õisu 009 Karksi-Õisu 010 Karksi-Õisu 014 Karksi-Õisu 015 Karksi-Õisu 016 Karksi-Õisu 021
11 27.05.2011 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Linnuse müüridel on hakanud kasvama võsa ja taimestik. Puitkatustelt on sadeveed uhtunud tõrva pealt. Müüride ääres ja vallikraavides on taas võsa kasvama hakanud. Ülevaatusel osales Karksi koguduse juhatus koos uue õpetajaga
12 07.05.2010 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Karksi koguduse õpetaja Kalle Gaston teatas, et linnusel vandaalitsetud. Peavärava kohal olid pingutustrossid lõhutud, samuti 1 diagonaaltross parempoolses nurgatornis, seal ka madalama müüriosa varing. Kiriku juures olevas tornis ronitud, paigaldatud köisi, Rääkisin valla ehitusspetsialisti Margus Hüttiga, et aitaksid hooldada linnust, kuna kogudus oma jõududega ei tule toime. Laudkatused vajavad tõrvamist
13 27.02.2009 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Valla ja koguduse esindajatega puude mahavõtmise kavandamine. Puhastada vallikraave ja pealinnust võsast ning märgitud puudest. Paigaldada tõkend linnusele pääsuks. Konserveerimata müüridel märgatavad varingud.
14 02.01.2009 avariiline jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Väravatorni müüride ja pealinnuse müüride juures märgatavad kivide varingud. Konserveerimata, kindlustamata
15 26.10.2007 halb jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
valmis kiriku juures oleva nurgatorni katustamine, suvel teostati sama torni restaureerimistöid. Kiriku juures on puud maha võetud ja paigaldatud post prozektoriga. Tööd teostatud projekti alusel ja arheoloogilist järelvalvet teostas arheoloog Heiki Valk. Koguduse poolt vormistamata kaevetööde luba.
16 26.10.2006 halb jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
konserveerimistööd pooleli lõunapoolse torni juures.Pealinnusel ja vallikraavides on vaja jätkata puude ning võsa eemaldamist. Kaitsetahvel ja stendid on taastatud. Linnuse ala hooldatud ja niidetud. Omanikul kindlustada viltuvajunud elektripost.
17 12.09.2002 halb Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
2001.a. tehtud restaureerimistööd väravakaare ja müüride ennistamisel on õnnestunud. Tellingud on üleval, sest tööd tuleb jätkata. Eelnevatel aastatel tehtud tööde osas on kohati vuugitäide ja mõned kivid müürist varisenud. Säilinud müüriosad vajavad konserveerimist. Pealinnusel ja vallikraavides on vaja maha võtta puud ning võsa. Kaitsetahvel ja stendid on lõhutud.