Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 09.03.2016 halb Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Majaomanike lõputu tüli jätkub. Käisime olukorraga tutvumas Viljandi valla ehitusspetsialisti Anti Rodenbergiga, kelle poole oli pöördunud omanik Ülle Gering, kes oli väitnud, et naaber lammutab ja seinad värisevad. Ruumidesse sisse ei saanud, kuna omanik Urve Leemet teatas, et arstid ei luba tal võõrastega suhelda. Telefoni teel õnnestus kontakteeruda Veiko Leemetiga (tel.56786692), kes teatas, et oli kaevanud põranda alla augu, et sinna paigaldada pump. Välja oli veetud suuri maakive, mis näha lisatud pildil. Otsustati, et täpsustatakse omaniku pojaga ehituse eesmärki ja tehnilist projekti.
P3090004 P3090005 P3090006 P3090007
2 05.09.2014 halb Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Olukord hoone ümber on paranenud, kuid Urve Leemeti poolse korteriosa ümbrus tahab veel korrastamist.
Tusti-Õisu 009 Tusti-Õisu 007
3 16.06.2014 halb Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Hoones on 3 omanikku, kes viibisid kõik kohal ja jätkuvalt probleem koostöö puudumises. Ülevaatusel osalesid Viljandi valla ametnikud Mall Ingerma ja Kalle Aavik. Majal amortiseerunud eterniitkate, kohati pehkinud laudis ja veelauad. Urve Leemeti korterite 1 ja 2 majaosa ümbrus on risustatud ning tõkestatud käepäraste vahenditega teiste liikumine maja juures. Viljandi valla poolt koostati 26.06.2014 kiri:
Urve Leemet
Mõisamaja, Tusti küla,
Viljandi vald, 70102 Viljandi maakond Korrastamata kinnistu

Kinnistusraamatu järgi olete Mõisamaja kinnistul (89201:006:1730) asuva korterelamu kolme korteri omanik. Kultuurimälestiste riikliku registri järgi on tegemist Tusti mõisa peahoone, 19.saj. (reg nr 14700) ja seda übritseva Tusti mõisa pargiga, 19.saj. (reg nr 14701)

Korterelamu idapoolses osas, kus Teile kuuluvad korter 1 ja 2 on korrastamata puuriidad, vahetult elamu seina äärde on kuhjatud puuoksi ja vanametalli, lõunapoolsel trepil asub hulgaliselt tekstiilijäätmeid. Osa kaasomandis olevast territooriumist on piiratud käepärstest vahenditest ehitatud aiaga. Eelpoolnimetatud korratus risustab selle paikkonna maastikku ning riivab möödujate silma.

Viljandi vallal puudub hetkel heakorra ja jäätmehoolduse osas ühtne regulatsioon, seetõttu kehtivad ühinenud valdade volikogude poolt vastuvõetud õigusaktid.

Viiratsi Vallavolikogu 26.09.2002 aasta määrusega nr 7 „Heakorraeeskirja kinnitamine“ sätestatakse kohustused heakorra tagamisel eraomanikele kuuluvatel maaüksustel. Eeskirja punkt 1.5. järgi peab omanik tagama kinnistul ehitusmaterjali, küttepuude jms korrastatud hoidmise. Punkti 1.9. alusel peab omanik korraldama oma kinnistul tekkivate jäätmete kogumise ja utiliseerimise vastavalt Viiratsi valla jäätmehoolduseeskirjale.

Korteriomandiseaduse § 11 lg 2 alusel peab omanik hoidma korteriomandi reaalosa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.
Sama seaduse § 15 lg 1 järgi kaasomandi eset valitsevad korteriomanikud ühiselt, kui seaduse või korteriomanike kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti.
Kinnistu risustamisel on süüdlane kohustatud selle puhastama või kõrvaldama. Et ära hoida mõisamaja tuleoht ja ümbruskonna risustamine, palume eelpoolnimetatud puudused ning elamu ja kuuri vaheline aed likvideerida hiljemalt 15. septembriks 2014.
Tusti mõis 023 Tusti mõis 010 Tusti mõis 012 Tusti mõis 013 Tusti mõis 014 Tusti mõis 015 Tusti mõis 016 Tusti mõis 017 Tusti mõis 019 Tusti mõis 020 Tusti mõis 021
4 17.05.2012 halb Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Majaelanikel puuduvad vahendid remonttöödeks, olukord endine. Elanikud on jäänud paigale 2-s maja otsas, keskmine osa tühi
5 25.08.2010 halb Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Hoone idapoolset otsa oli asutud värvima punakaspruuni muldvärviga, akna äärelauad veidi tumedamat tooni. Algne värv on olnud kollane. Osaliselt on värskendatud maja aknaraame valge värviga. Puuduvad vihmaveetorud.Arutasime majaelanikega remondiprobleeme. Järgnevalt panevad tehtavad tööd kirja ja kooskõlastavad inspektoriga.
Kurja koera tõttu tehtud õuele sobimatu traataed. Maja ette istutatud kased tuleks eemaldada
Majavanem Urve Leemet 55648060(krt.1, 2, 4), Tiina Hanso (krt.3), Ülle Geering (krt.5)
6 18.06.2009 halb Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Tugevalt sammaldunud eterniitkatus. Seinte laudis kohati läbijooksude tõttu kahjustunud. Veelauad on pehkinud või puuduvad. Vintskappide akendel klaasid puuduvad. Korstnad silikaatkivist.