Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 10.05.2022 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi

Pärsti mõisa peahoone kõrval asuva abihoone ehitustööd vastavalt projektile. Peahoones sel aastal pole töid kavandatud.

P5103696 P5103697
2 29.01.2021 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Restaureerimistööd lasteaia ruumides lõppenud. Kohal olid töövõtja, järelevalve ja omaniku esindajad ning sisearhitekt Kaari Metslang. Küsimusi tekitasid põrandalaudade vahelised praod, mis vajadusel tihendatakse peale suveperioodi. Lasteaia mööbel pole veel saabunud. Järgmisena plaanis saali ja peasissepääsu projekteerimine.
P1293041 P1293042 P1293043 P1293044 P1293045 P1293046 P1293047
3 01.11.2019 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Vaatasime üle planeeritavate tööde piirkonna. Põhiprojekt on olemas, kuid sellele järgnevalt on tehtud viimistluskihtide uuringud, seega oleks vaja sisekujundusprojekti. Uuringute käigus selgus, et mitmel uksel on olemas hästi säilinud algne aaderdus. Samuti on säilinud vanad laudpõrandad.
PB011953 PB011942 PB011943 PB011944 PB011945 PB011947 PB011948 PB011949 PB011950 PB011951 PB011952 PB011939
4 21.11.2017 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Olles kultuurimälestiste kaitse komisjoniga Pärsti mõisas vaatasime üle kõik mälestised. Peahoones pole töödega alustatud, kuna projekt on alles koostamisel.
5 13.04.2017 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Toimus lasteaia ruumide ülevaatus omaniku kutsel, kuna soovivad seina eemaldada või täiendavat ava, et ühendada lastele mõeldud tegeluste ala. Uurides plaane ei selgunud varasem ukse koht, kuna plaadid varjasid seina, ei saanud seda ka visuaalselt tuvastada. Otsustati täiendavalt töötada läbi arhiivimaterjale ja avada veranda poolt seina, eemaldades plaadid.
P4030023 P4030026 P4030027 P4030028
6 07.02.2017 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
II korruse saali remont lõppjärgus, toimus laudpõranda lihvimine. Katuse väljaehitise osal uued aknad uute sulustega. Haagid, hinged ja konksud messingist, kuid aknakremoon sulguriga tsingitud metallist ning üle värvitud. Messingiga sarnast tooni värv juba koorub. Muinsuskaitseline järelevalve Leili Männik koos omanikuga leiab lahenduse, ilmselt tuleb värv eemaldada. Ülevaatusel osales insener Virgo Eiche.
P2070018 P2070019 P2070020 P2070021
7 16.09.2016 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Raamatukogu ruumis toimusid põrandatööd vastavalt tegevuskavale. Käimas lihvimine ja seejärel lakitakse.Ülevaatusel osales muinsuskaitseline järelevalve Leili Männik
P9160001
8 07.12.2015 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Raamatukogu ruumis vahetati kõdunenud põrand uue vastu. Kitsas, kuivamata ja rohkete oksakohtadega kuuselaud. Kütteperioodil on laua kuivamisega tekkinud suured praod laudade vahele. Edaspidi valida kvaliteetsem materjal. Hoone üldine seisund endine. Kõrvalhoonel (viinaait), mis kasutusel katlamajana, valmib uus plekk-kattega katus vana eterniitkatuse asemele.
Pärsti 07.12.2015 008 Pärsti 07.12.2015 023 Pärsti 07.12.2015 027 Pärsti 07.12.2015 028 Pärsti 07.12.2015 030
9 20.02.2015 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Omaniku kutsel raamatukogu ruumide ja laste magamistoa ülevaatus. Raamatukogus vajalik põranda remont (eemaldada linoleum, vahetada pehkinud põrandalauad, viimistleda) Täpsem tegevuskava tehakse pärast põranda avamist. Seintel on värvitud saepuruplaadid ja ruumis olevad elektrisüsteemid vajavad uuendamist. Klassiruumidena kasutusel olnud ruumidest võib eemaldada kraanikausid ja piirded. Laste magamistoas lihvitakse nõukogude perioodil SIPA pahtliga ja värvirulliga tekitatud karvane seinapind ning viimistletakse. Trepikoja akendele tellitakse joonised. Taastatud on metallist piirdega otsaseina rõdu. Ülevaatusel osalesid lasteaia juhataja Ly Kangur, vallaametnikud ja ehitusinsener Leili Männik.
20.02.2015 002 20.02.2015 001
10 25.09.2014 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Majas asuvad lasteaed ja raamatukogu. Lõunapoolse otsa rõdu halvas seisus, remont kavandamisel. Mälestise ümbrus hooldatud.
Pärsti 033 Pärsti 028 Pärsti 029 Pärsti 030 Pärsti 032
11 11.02.2013 rahuldav jah Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Esifassaadi parema tiiva akent ümbritsev ülemine dekoor kahjustatud. Kooli töötajad arvavad, et rähn on käinud toksimas. Kuna šabloonid on olemas, siis saab selle järgi valmistada kahjustatud osa asemele uue. Kooli juhtkonnal plaanis vahetada peahoone ees asuv asfaltkate kivikatendi vastu. Otsustati tellida projekt.Peahoones sees lähiajal remonditöid ei kavandata. Ruumides asub lasteaed( 18 last), remondi ajaks moonakatemajast ümberkolinud raamatukogu ja mõned huviringid. Hoone ülevaatusel osalesid lasteaia juhataja Ly Kangur ja maja remondiga tegelev Enn Mägi
12 19.08.2008 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
mälestisel toimuvad ebaseaduslikud remonttööd. I korruse õppeklassis ja koridoris on paigaldatud kipsplaadid ning kavandatakse põrandate vahetust. Ülevaatusel osales koolijuhataja ja vallla ehitusnõunik Merike Kahk. Tegin hoiatuskirja nr.1534
13 27.03.2008 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Paigaldatud As Viive Ehitus (Mart Vaiksaar)poolt uus otsauks
Foto lisatud
14 03.10.2007 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Katusetööde ülevaatus. Paigaldatud valtsitud traditsioonilistes mõõtudes plekk. Korstnad parandatud, valgendatud (katteplekk veel paigaldamata) uued vihmaveetorud ja rennid. Lahendamata sadevete äravool maapinnal (märkus lisatud vastuvõtu akti) Ülevaatusel osales peatöövõtja AS Pärlin juhataja Enno Pikkpõld
15 21.08.2007 halb Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Katuselt plekk eemaldatud, paigaldatud kile ja roovid. Katust sirgestatud kiilude lisamisega sarikate alla. Peauksest vasakul klassis sadevete tõttu lagi ja sein määndunud. Vaja lahti võtta ja pehkinud osad eemaldada. Laelaudis kaetud kipsplaadiga.
Soklipealne laud kohati märg, paigaldatud vale kaldega. Peatrepile pandud plaat, mis tõstab põrandat ja isoleerimata seinast. Puitsein märgub. Ülevaatusel osalesid ehitusnõunik Merike Kahk ja vallavanem Erich Palm
16 24.09.2002 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Tsinkplekk (roostes) ja eterniitkatus. Korstnaplekid puuduvad. Puitseinad värvitud. Puitpitsid vajavad restaureerimist.Sokkel krohvitud. Vihmavesi tuleks soklist eemale juhtida.