Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 04.09.2020 rahuldav Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
Vaatasin koos kooli direktori Jaan Kabiniga koos pargis üle uue sidetrassi asukoha. Praegu on kaks varianti. 1) kui Teliaga saadakse kokkuleppele, läheb uus valguskaabel ümber pargi olemasolevat sidekanalisatsiooni ja kaeve mööda koolimaja juurest mõisa juurde; 2) kulgeb trass staadioni jooksuraja serva mööda piirdemüüris oleva ava juurest alustades mõisa peahoone juures oleva kaevuni. Peahoonesse sisend soovitatud teha olemasoleva läbiviigu kaudu (kust ka varasemalt on sideliinid majja viidud; kõri olemas läbi vundamendi); direktori esialgne soov oli mööda välisseina teise korruse akna kaudu sisse minna.
2 05.09.2017 rahuldav Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
Teostasin pargi inspekteerimist seoses Koeru kooli sooviga rajada parki väliõppeklass. Kooli esimene ettepanek oli väliklass rajada valitsejamaja otsa lammutatud juurdeehituse alale terrassina. See ala on pargis peahoone juurest väga vaadeldaval avatud alal. Kaalusime ka võimalust rajada väliklass pargi rek.projektis projekteeritud paviljonina. See jäi kooli hinnangul väikseks. Analüüsi tulemusel leidsime sobiva koha varasema valitsejamaja juurdeehituse tagusel alal aia ääres - piirdemüüri ääres olevate arvatavalt varasemate hoonete asukohas. Antud asukohas jääks väliklassi tarvis rajatav terrass märkamatuks, on puude varju ning seda saaks kasutada ka ürituste ajal lavana jms otstarbel. Samuti oleks siis põhjust korrastada ka piirdemüür ning heakorrastada praegune räämas nurgatagune.
15001_20170905_133643_v 15001_20170905_133657_v
3 02.09.2016 rahuldav Järelevalve osakonna juhataja, Karen Klandorf
Vaatasime koos Keskkonnaametist Olavi Randveri ja KOVist Keio Kustavusega üle pargis raiesse minevad puud. Maha võetakse projektis likvideeritavatena märgitud enamus puid ning ca 10 puud lisaks (väheväärtuslikud puud). Algavate tööde mahus langetatakse puid ja ka teostatakse teede ääres asuvate puude võrahooldust.
4 10.04.2015 rahuldav Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
Korrigeeritakse pargi projekti, et park restaureerida
5 04.06.2013 rahuldav Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
park hooldatud
6 11.05.2012 hea Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
Park hooldatud
7 12.05.2011 hea Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
Park heakorrastatud
8 12.05.2010 hea Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
Park on hästi hooldatud
9 17.04.2009 hea Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Tiit Schvede
Mõisa park on heakorrastatud.
10 30.09.2002 hea Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor, Aino Pung
Pargi seisund hea. Park fotografeeritud.