Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 08.12.2020 rahuldav Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Uksed, mille valmistamiseks ja paigaldamiseks saadi toetust, on paigas, samuti on tagasi pandud vanad piirdelauad. Need tuleb siis kevadel puhastada ja värvida, samuti korrastada trepid ja piirdelaudade alumised laiemad otsad. Vasakpoolses korteris paistsid toimuvat mingid remonttööd. Selgitada.
Raudtee 6 parem uks 2020-12-08 Raudtee6 vasak uks 2020-12-08
2 28.05.2020 restaureerimisel Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Paigaldatakse vasakpoolset välisust. Tootja ei ole pidanud kinni projekti joonisest- värvilahendus ja hinged. Tellija on jätnud täpsustamata, mis saab piirdelaudadest. Palusin viimased võimalikult ettevaatlikult eemaldada, et saaks puhastada, korrastada ja tagasi paigaldada. Võtsin ühendust tellijaga ja palusin selgitust uaksehingede ja värvikombinatsiooni kohta, lubas anda tagasisidet.
Link 2020-05-28 11.10.42 Parempoolse ukse leng2020-05-28 11.14.33 Uued hinged 2020-05-28 11.10.48-1 Uus vasakpoolne uks 2020-05-28 11.07.30 Vana parempoolne uks2020-05-28 11.13.14 Vanad hinged 2020-05-28 11.15.25
3 01.11.2019 rahuldav Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Taotletakse toetust idaküljes paiknevate välisuste vahetuseks. Praegu on ees nõukogudeaegsed uksed, mis on paigaldatud vanadesse lengidesse. Lengid paistavad olevat heas seisukorras, täiesti restaureeritavad, samuti valgmiku osa, mille saaks ilusasti korda teha. Läve saab plommida. Põhjapoolsel tuleb arvestada ratastooliga liikumise mugavuse ja ohutusega. Põhjapoolset ust ja lengi oli võimalik vaadata ka seestpoolt. Alles on piirdeliistud ja tundub, et ka tuulekoja seinapaneelid on originaalid. Väljaspool on mõlemal uksel ka piirlauad vahetatud. Lõunapoolne uks lukustatud, keegi avama ei tulnud. Projekt maja restaureerimiseks olemas, sisaldab ka uste jooniseid. Hinnapakkumised sisaldavad justkui ukselehti koos lengi ja framuugiga, ET ja projekt näevad ette vaid ukselehtede vahetust. Alles ka vähemalt osad originaalhinged ja puuduvad saab teha nende eeskujul. Ikka pole lahendust uputusele maja põhja- ja lääneküljele koguneva veega. Ka praegu seal järv.
Maja põhjapoolsetes korterites toimunud sisetöid ei saanud hinnata, sest sisse ei pääsenud. Luba ei taotletud, põhjendus, et remont, mitte restaureerimine.
Põhjapoolse ukse leht 01.11.2019 Põhjapoolse ukse piirlaud Põhjapoolse ukse valgmik 01.11.2019 Piirdeliistu profiil põhjapoolsel uksel 01.11.2019 Vesi majast põhjas-läänes 01.11.2019 Maja põhjasein 01.11.2019 Lõunapoolne uks 01.11.2019 Põhjapoolne uks ja invatee 01.11.2019 Põhjapoolne uks 01.11.2019
4 02.11.2018 restaureerimisel Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Projekteerimine pooleli, arhitekt protesteerib põhjendatud parandusettepanekute vastu. Täpsustasin välistreppide kujundust- kõigil kolmel analoogsel hoonel ühesugused raudteerööbastega tugevdatud astmetega betoontrepid. võikski selline kujundus jääda. Raudtee 2 majal on säilinud ka saapakraapimise raud, mis tõestab, et tegu algupärase lahendusega. Vajadusel saab ikkagi lisada kaldtee ratastooli jaoks.
Majas sees on kahjuks välja vahetatud (loa alusel) ühe korteri välisuks, mis vähemalt eritingimustes kuulus säilitamisele ja restaureerimisele. Kohal olnud töömees ütles, et uste valmistaja oli pakkunud tellijale lihtsalt odavama lahenduse. Uks ise pidi alles olema, tuleb siis ikka korda teha ja kasutusse võtta. Maja kõrval lainetab vesi, siiamaani koristamata väljalõhutud küttekollete materjal. Uued aknad mis ka loa alusel paigaldatud ei ole õigetes (algsetes) mõõtudes. Minu meelest on täiesti restaureeritav ka pööninguaken, mida uue projekti järgi tahetakse välja vahetada. Välisseina on paarist kohast lahti võetud, aga väga vähe, et saepurutäite seisukorda ja soojustusvõimet hinnata. Tuleks rohkem avada ja seisu selgitada ning nagu insener on soovitanud, võiks seina sisekihi vajalikus mahus avada ning tõhusa soojustusega asendada.
RDT 6 idakülg edelast 02.11.2018 RDT 6 vasakpoolne e lõunapoolne välistrepp 02.11.2018 RDT 6 põhjapoolne välistrepp 02.11.2018 RDT 6 põhjapoolne trepp tahetakse lammutada 02.11.2018 RDT 6 lõunakülje pööningu trepimade 02.11.2018 RDT 6 vesi majast põhja pool 02.11.2018 RDT 6 pööninguaken lähemalt 02.11.2018 RDT 6 valede mõõtude ja piirlaudadega esikülje aken 02.11.2018 RDT 6 kahjuks asendatud krt 1 välisuks 02.11.2018 RDT 6 sisselõigatud ava välisseinas ja saepurutäide 02.11.2018 RDT 6 viimistluskihid 02.11.2018 RDT 6 veidi avatud välissein seestpoolt RDT 6 välisseina kaks sisemist lauakihti 02.11.2018 RDT6 korteritevahelise siseseina alumine osa 02.11.2018 RDT 6 laekarniis korstnajala ümber 02.11.2018
5 02.07.2018 rahuldav Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Maja põhjapoolses osas välja vahetatud aknad ei ole õiget mõõtu.Planeeritakse suuremat remonti.
Raudtee 6 aknad maja tagaküljel
6 27.09.2017 halb Linnaarengu ja muinsuskaitse spetsialist, Ülla Paras
Raudtee tn 6, endiste tööliste elamu 2, on kasutusel korterelamuna. Hoone on üsna amortiseerunud. Nõukogude ajal on hoone läbinud nn majavalitsuse remondi, mille raames on välja vahetatud aknad, uksed, kivikatus on asendatud eterniitkatusega. Säilinud on algne teise korruse otsaaken koos algse raamistusega, samuti on säilinud vana laudis, mis on välisel vaatlusel heas seisus. Hädavajalikke töid on tehtud: uued korstnad, katuse harjaplekid, katuse küljeplekid. 2016. a. vahetati Ene Priimetsa projekti alusel välja 2 akent, 2017. a. jätkati akende vahetust. Nüüdseks on välja vahetatud esifassaadil 1 ja tagafassaadil 4 akent. Vaja on välja vahetada veel 8 aknet. Kahele aknale on pandud sobimatud aknaliistud, mis tuleb koheselt eemaldada ja asendada sobivate liistudega. Nn majavalitsuse remondiga on hoone ilme detailide osas kahjuks kõvasti kannatanud. Sama seis on ka tööliste elamuga 1 ja 3, ainukesena on algsete detailidega säilinud ja nüüdseks restaureeritud tööliste elamu 4 (Raudtee tn 12), mis on kasutusel vabakoguduse palvemajana. Korralikku välismviimsitlusprojekti ja selle alusel restaureerimist vajavad nii Raudtee 6, kui ka Raudtee tn 4 ja Raudtee tn 8 (tööliste elamud 1-3). Kiiremas korras tuleb paigaldada Raudtee tn 6 juurde drenaaž, sest liigniiskus on hoone ja ka naaberhoonete kõige tõsisem kahjustaja.
Raudtee 6. 5 Raudtee 6.7 Raudtee 6. 2016 aknad Raudtee 6. 2017 aknad Raudtee 6. 3 Raudtee 6. 4 Raudtee 6.9 20161017_154647
7 07.11.2012 rahuldav Haapsalu Linnavalitsuse peaspetsialist, Tõnis Padu
Elamu olukord ei ole muutunud, endiselt kannatab raudteelaste elamute ümbrus liigniiskuse all. Seisukord hädapäraselt rahuldav.
8 22.09.2010 rahuldav Haapsalu Linnavalitsuse peaspetsialist, Tõnis Padu
Elamu üldseisukord on hädapäraselt rahuldav. Kolme raudtee poolse tööliste elamu ühiseks probleemiks on pinnase liigniiskus. Elamute ümbruses puudub sadevete ärajuhtimise võimalus. Sademeterohkel perioodil on hoonete ümbrus üleujutatud.