Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 18.08.2021 rahuldav jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Kirikuhoone üldseisukord rahuldav, aga katusekate avariiline- valtsid ei pea, sajab läbi paljudes kohtades,vahelagi ohus ja isegi pinkidele ja põrandale tilgub suure sajuga. Projekt olemas, taotletakse toetust kivikatuse paigaldamiseks. KOV on lubanud toetada omalt poolt 14 000 euroga.
2 02.07.2020 rahuldav jah Restaureerimisnõunik, Dan Lukas
Põgus vaatlus. Altariruumi lõunakülje ripprenni kork lekib ja on rikkunud juba osa seina, see tuleb kiiresti parandada.
IMG_6116 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6133 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6132 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6131 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6130 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6128 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6127 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6126 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6124 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6122 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6121 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6119 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6118 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6117 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020 IMG_6135 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 2.07.2020
3 11.11.2019 rahuldav jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
taotletakse toetust katusekatte vahetamiseks. Ei olnud võimalik kohal käia, info koguduse õpetajalt. Soovitakse vahetada katusekate. 1990-ndatel paigaldatud plekk ühekordsete valtsidega, kehvasti tehtud, roostetab,valgus paistab valtsikohtadest läbi. Soovitakse stabiilset ja pikaealist kivikatust (S-kivi). Et koguduse õpetaja arhitekt, lubas, et projekti koostab ise. Väidetavalt on olemasolevat konstruktsiooni võimalik oluliselt raskema kivikatte jaoks kohandada, st tarindust tugevdada (sarikakandade täiendav fikseerimine ning kammitsate vahele terastõmbide paigaldamine horisontaaljõudude paremaks vastuvõtmiseks). Kivi alla läheks täislaudis SBS kattega.
4 13.04.2017 rahuldav jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Koos Dan Lukasega. Väline vaatlus. Põhjakülje tugimüür laguneb, otsida lahendust, vihmaveerennid sodi täis (vastavasisuline e-kiri omanikule 17.05.2017).
Vormsi kiriku kontraforsi lagunemine 2017-04-13 12.22.22 Vormsi kiriku vihmaveerenn 2017-04-13 12.20.31 Vormsi kiriku vihmaveetoru 2017-04-13 12.23.29
5 13.04.2017 halb Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
Kooriruumi ja pikihoone liitekohas on seinal veekahjustused. Katuseplekk on kohati roostes ja värv kulunud. Kontraforsi alumine serv laguneb, krohv eemaldunud/lagunenud. Lubivärv seintel on kulunud. Räästarennid puhastamata. Põõsad peaukse ees varjavad/varjutavad fassaadi. Aknad hooldamata.
Tegevuskava:
1. Puhastada ripprennid lehtedest ja okastest.
2. Reguleerida ripprennide kaldeid ja äravoole.
3. Katusekate puhastada ja värvida.
4. Kontraforsi kate projekteerida pikemaks ja töö teostada.
5. Akendel teostada kitiparandused ja aknad värvida.
6. Teostada krohviparandused ja värvida kogu fassaad.
7. Eemaldada noored puud kiriku eest.
Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017 Vormsi kirik. Foto Dan Lukas 13.04.2017
6 08.04.2016 rahuldav jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Välisel vaatlusel korras (katuse põhjakülje seisu ei oska siiski väljast adekvaatselt hinnata). Jutuks olnud katuskatte seisukorra hindamist ei ole arvatavasti olnud, probleemsed tundusid valtsikohad (vähemasti info puudub). Sisse ei saanud, sest polnud ka kokku lepitud.
Vormsi kiriku lõunakülg 2016-04-08 14.20.44
7 07.08.2014 hea jah Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Korras, väga hea sisekliimaga ja hästi hooldatud.
8 07.09.2011 hea Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Üldseisukord hea, katusel mõned läbijooksukohad (ühekordne valts laseb läbi). Tuleb jälgida ja läbijooksud sulgeda (konsulteerida plekksepaga). Pööningul võiks puistevilla kokku koguda ja täpsustada konstruktsioonide seisukorda. Mõelda parema lae soojustamise võimaluse peale. Laetalade otste proteesimine hästi teostatud, hoone sisekliima hea. Panipaigas põranda alt välja tulnud huvipakkuv oletatav laeva detail, võiks eksponeerida. Kirikule tagastatud krutsifiks (elevandiluu, puit).
9 25.10.2007 hea Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Korras
10 24.05.2005 hea Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Korras, kaitsevööndi määramine.