Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 23.07.2014 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Kaebus ebasobiva infotahvli kohta mälestisel. Selgitatud põhjuseid.
Operaator lubas tähise eemaldada või täiendada.
IMG_0001
2 13.06.2014 hea jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Hoone restaureerimistööd lõpetud. Tööde kvaliteet rahuldav. Mõned kiirustamisest tingitud kvaliteeditagasilöögid (nt keraamiliste plaatide restaureerimine, värvitööd) Säilitatud ja taastatud või taaskasutatud muinsuskaitse eritingimustes määratud detaillid ja tarindid. Töökorda ei ole saadud fuajee basseini. Lõpeatamata on uude ossa viiv vahekoridor (puuduvad sisekujundusega kavandatud detailid).
Juurdeehtitud osa on ilmselge dominat ajaloolise hoone suhtes Supleuse tn-lt vaadatuna.
3 13.05.2013 halb jah Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
Kohtumine Mudaravila restaureerimistööde teostajaga. Ringkäigul siseruumides olid nähtavad niiskuskahjustused: seintel maha koorunud viimistuskiht, hallituskahjustustega vineertahvlitega siseuksed, vasaku tiiva ühes ruumis põrandal ulatuslik mädanikkahjustus. Kavandatavad restaureerimistöid, mis hõlmavad tervet maja nii välis- kui ka sisearhitektuuris, hakatakse teostama maikuu jooksul.
4 31.10.2012 halb jah Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
Seisab kasutuseta. Merepoolne fassaadiosa on halvas seisus. Kuursaali poolses hoonetiivas on aken katki ja sarikas ära vajunud. Hoovis on võrsunud umbrohust võsa. Niiskuskahjustused fassaadidel ja interjööris.
5 21.03.2011 rahuldav jah Pärnumaa nõunik, Nele Rent
Tühi. Kasutuseta. Kütteta ca 5 aastat. Katus vettpidav.
Niiskuskahjustused fassaadidel, interjöris, vajumispraod.
Kavas restaureerimine.
6 18.03.2008 rahuldav jah Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
Fassaadidelt mitmest kohast krohvkate irdunud. Hoone ümbrus, eriti sisehoovist korrastamata. Sisehoovipoolses paremas tiivas osaliselt avatäited ja fassaadikattematerjal sobimatud. Sobimatu piirdemüür. Seisab enamus ajast kasutuseta.
7 08.11.2006 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
08. novembril paigaldati uus tähis.
8 25.09.2006 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
Hoovi poolel lammutati 2006.a. nõukogude aegsed juurde ehitused. Koostamisel muinsuskaitse eritingimused, otsitakse hoonele uut funktsiooni
9 30.03.2004 rahuldav Muinsuskaitseameti Lääne-Viru maakonna vaneminspektor, Anne Kaldam
Vähesel määral krohvi ja värvi irded. Halvem on w-poolne külg, kus on karniis osaliselt tükkidena maha pudenenud. Vestibüülis oli laes näha väikseid pragusid ja värvi koorumist, põrandaplaatides pikipragusid.