Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 30.05.2011 varastatud Ei kasutata Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Varastatud ööl vastu 6.oktoobrit 1996.a.