Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 26.05.2021 asukoht tuvastamata Ei kasutata vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Paikvaatlusel osalesid Kadri Tael ja maakonna nõunik Terje Luure.
2 26.10.2012 asukoht tuvastamata Ei kasutata Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Jätkuvalt puudus kirikus.
3 31.10.2006 asukoht tuvastamata Ei kasutata Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk
Asukoht teadmata (hävinud?). Inspekteeris kkt koostaja kunstiajaloolane Sirje Simson.