Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 20.03.2019 hea Kasutusel Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
Inspekteeritud koos Anne Kivi ja Kadri Taelaga. Seisukord on hea.
2 30.10.2015 hea Kasutusel vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektor, Kadri Tael
Originaal paikneb Jaani kirikus. Koopia asetati kalmule postamendi otsa 2015.aastal ja teostas Paul Uibopuu. Aruanne puudub.
3 31.08.2010 hea Kasutusel Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Skulptuuri alus lõhuti 1970.a.septembis ja kuju toodi Vanalt kalmistult Viljandi muuseumi.2006 aastal restaureeriti Kanutis Praegu on skulptuur uuel hallil graniitalusel ja asub Jaani kirikus altarist vasakul. Ülevaatusel osales kunstiajaloolane Sirje Simson