Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 01.11.2021 halb jah Restaureerimisnõunik, Dan Lukas
Tööde ülevaatus.
IMG_20211101_094408 IMG_20211101_100108 IMG_20211101_100531 IMG_20211101_100822 IMG_20211101_101025 IMG_20211101_101031 IMG_20211101_101154 IMG_20211101_101201 IMG_20211101_101814 IMG_20211101_101830 IMG_20211101_102021 IMG_20211101_102035 IMG_20211101_102146 IMG_20211101_102258 IMG_20211101_102313 IMG_20211101_102326 IMG_20211101_100008 IMG_20211101_095850 IMG_20211101_094439 IMG_20211101_094446 IMG_20211101_094545 IMG_20211101_094758 IMG_20211101_094848 IMG_20211101_095305 IMG_20211101_095325 IMG_20211101_095403 IMG_20211101_095435 IMG_20211101_095445 IMG_20211101_095504 IMG_20211101_095523 IMG_20211101_095536 IMG_20211101_095639 IMG_20211101_095830 IMG_20211101_102712
2 08.01.2021 halb jah Restaureerimisnõunik, Dan Lukas
Pildi lisamine
7426 Maasi. Foto Dan Lukas 8.01.2021
3 04.09.2020 restaureerimisel jah Insener- nõunik, Üllar Alev
Linnuse väljakaevamistööd pooleli, alustatud katuse alt võlvide välja kaevamisega. Transportööriga suunatakse kivid ja sodi eemale vallidele, kust need siis sorteeritakse ja ära viiakse.
2020-09-04 Maasi ordulinnuse varemete puhastamine (7) 2020-09-04 Maasi ordulinnuse varemete puhastamine (8) 2020-09-04 Maasi ordulinnuse varemete puhastamine (3) 2020-09-04 Maasi ordulinnuse varemete puhastamine (4) 2020-09-04 Maasi ordulinnuse varemete puhastamine (1) 2020-09-04 Maasi ordulinnuse varemete puhastamine (2) 2020-09-04 Maasi ordulinnuse varemete puhastamine (9)
4 25.02.2019 halb jah Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Inspekteeritud seoses sotsiaalmeediast avastatud Lipi jõe puhastamisega, mis jääb Maasi linnuse kaitsevööndisse. Puhastustööd ei ole Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud ja liigituvad kaevetööde alla. Keskkonnaamet oli loa väljastanud, kui ei tehta süvendamist. Seega vee erikasutusluba vaja ei olnud. Inspekteerimisel ei tuvastatud, et oleks konkreetselt süvendamistöid tehtud, pigem oli eemaldatud roogu. Vasakul kaldal on näha roomikujälgi.
53139644_698148547245639_4166348672050659328_n IMG_1483 IMG_1484 IMG_1471 IMG_1474 IMG_1478 IMG_1481
5 01.11.2018 halb jah Insener- nõunik, Üllar Alev
Inspekteeritud seoses toetuse taotlusega konserveerimistöödeks ja uurimistööks. Oluline turismiobjekt, mida on võimalik turistidele atraktiivsemaks ja ohutumaks muuta.
DSC06979 DSC06980 DSC06981 DSC06982 DSC06983
6 14.08.2017 halb jah Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Inspekteeritud koos Rita Peirumaa, Tõnu Sepa ja Orissaare valla ehitusnõuniku Martin Kääridiga seoses avariitööde lõppemisega.
Võlvikannad stabiliseeriti, müürikäigu sillus toestati, tööd on tehtud korrektselt.
Üldiselt on siiski kogu konserveeritud katusealune varemete pealmine kiht korrastamata, käiguteed olematud, kivid on murenenud ja kogu mälestise varemed tänu varasemaltele kivivaringutele kohati halvasti loetavad.
IMG_3301 IMG_3299 IMG_3306 IMG_3307
7 20.02.2017 avariiline jah Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
Avariiline on olukord järgmistes kohtades:
1. II korruse kirdepoolse ruumi võlvikannad - puittoed on ära nihkunud, mille tõttu pealmised kihid on võlvikandadelt ära varisenud ja müüritises suured praod. Varisemisohtlikkus ohustab mälestise külastajaid. Vajalik toestada ja ankrutega siduda.
2. Alumise korruse trepikäigu ukseava sillus - tuleb uuesti toestada. Seniks trepikäik külalistele sulgeda, kuna selle kohal varisemisohtlikud müürinurgad.
8 04.06.2016 rahuldav jah Kinnismälestiste inspektor, Keidi Saks
Käidud EKA kevadkonverentsi ringsõiduga seoses objektil. Linnuse varemete seisund on stabiilne. Vajaks veel põõsastest puhastamist.
Linnuse ette parklasse teabetahvlist paremale on paigaldatud müügiputka, mis Muinsuskaitseametiga ei ole kooskõlastatud. Tundub, et ehitis on paigaldatud kividele toetuvalt, st kaevatud ei ole.

Teemaks on olnud vahepeal linnuse nõlvadele astmete paigaldamine, et külastajatel oleks mugavam linnust vaadelda. Küsimuse all on olnud erinevad materjalid - puit, paekivi, metall. Parimaks lahenduseks tundub siiski olevat paekivi.
IMG_4672 IMG_4673
9 15.04.2014 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
Kohtutud koos Keidi Saksaga Orissaare vallavanemaga ning arutatud Maasi teemal. Taas planeeritakse talguid Teeme Ära raames, eeskätt eesmärk vallide puhasamine võsast. Muinsuskaitseliselt on hea, kui vallid on puhtad, kuid me ei nõua koheselt kõige puhastamist, vaid saame aru, et talgutega jõutakse teha väike osa. Juurimine ei ole lubatud. Kivide osas nende ära viimine ei ole enne aktuaalne, kui hakkame tegelema Maasi konserveerimisteemaga sügavamalt. Seni las kivihunnikud olla seal. Vald küsis võimalust pnna sinna mõni pink, seda sai lubatud, kuid lisatud, et mitte valida plastikmaterjali jms. Vallavanem arvas, et see saaks olema puidust, mis ka sinna õige valik. Sildi panemine, et inimesed leiaksid õige tee linnusele minekuks on samuti vajalik.
Müüride pealsed on üpris lagunenud - käimised lõhuvad neid, seega tuleb lähitulevikus hakata planeerima ka hooldustöid müüride korrastamiseks katuse all. Mõned juhtmed keldrikorrusel on inetult lahti, kuid arvatavasti peatse elektritöödega lahendatakse ka sellised küsimused. Kaevetöödel on vajalik arheoloogi palkamine, see sai ka vallavanemale ekstra toonitatud.
21032 Maasi linnus 15.04.2014 (6) 21032 Maasi linnus 15.04.2014 (7)
10 31.10.2012 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
Käidud pildistamas ning üle vaatamas seisukorda. katus ja selle konstruktsioon on tugev ja sellel mingeid probleeme ei täheldanud. Müüride seisukord nende all stabiilne, s.t. ilmastikuoludest on need sõltumatud. Küll aga võib täheldada varisemisi tulenevalt inimeste liikumistest müüridel. Sees, võlvitud ruumides tuled põlesid, mis oli sümpaatne.
11 17.08.2010 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
Käidud koos vallavanem Aarne Põlluäärega. Vaadatud üle elektrisüsteem, mis on väga ohtlik ning ettepanek on selle kaablisse panek, osalt murukamara alla ja sealt edasi mööda maapinda.
Kivid - rääkisime võimalusest neid kasutada. Leppisime kokku, et kui kasutuseks läheb tehakse konkreetne kokkulepe jne.
12 10.06.2010 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
Käidud koos Kalle Langega. Mingit olulist võsavõttu talgute käigus tõenäoliselt ei tehtud. Pilt on üsna sama ja tegelikult tuleks selle võsaga kindlasti tegeleda, sest maastik on väga täis kasvanud. Müürid: Keldrikorrus on heas olukorras, kül on kahjustada saanud osalt need müürid, kus on võimalik käia - ka kinldasti on käidavad need kohad, kus põhimõtteliselt on tõkked ees, aga lastel põnevusest seal ikkagi tore turnida. Viimasel nädalal olevat käinud seitse bussi lasteeksursipoone päevas, kuigi lisati, et sel aastal on tee remondi tõttu oluliselt rahulikum.
13 28.04.2010 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
Inspekteeritud koos Rita, Orissaare ehitusnõunik Ivar Ansperi ja teeme ära tagujuhi Krista Riikiga (53453772, kristariik@hot.ee), vaadatud territoorium üle selle mõttega, kust võiks võsa võtta ja mida jõuaks heakorratalgute raames reaalselt ära teha.
1) Lubatud niita ja võtta vähemaks pikemas perspektiivis hulgaliselt võsa (kuni 70% praegusest kadastiku ja lehtpuuvõsa mahust), jättes üksikud pundid pöösaid kasvama.
2) Võsa võtmisel eksponeerida ja korrastada eelkõige linnuse eeshoovid kuni nende valliharjadeni, et oleks vaadeldav kindluse muldvallide kontuurid ja ruumilisus.
3) Väljaspool kindlust soovitatud avada ja täielikult pöösastikust välja raiuda eesvalli osad, mis on müürina nähtavad ning praegu varjatud pöösastikuga.
4) Kindluse konserveeriv katus on heas seisus, samuti üht nurka kattev täiendav koormakattega müürinurk.
5) Kaugvaadete avamiseks pikemas perspektiivis on soovitatud kaasata aktsiooni naaberkinnistute omanikud, et kindlus võimalikult kaugele külateele ära paistaks, selleks piisab üksikute saarepuu- ja kadakapuntide eemaldamisest eesvallilt.
14 06.10.2009 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Saare maakonna vaneminspektor, Mihkel Koppel
Vaadatud mälestis üle koos Karin Vimbergiga, Katustatud osa sesisukord stabiilne ja rahuldav, kivivaringuid ei ole juurde tekkinud, probleeme on ilmselt loodetuultega, kuhu on müüridele lisaks abikatusele paigaldatud ka koormakattekile müürinurga katmiseks. Sisemuses on talveperioodiks voolud välja lülitatud, vähemalt lülitid ei toiminud. Stendid ja muud viidad heas seisukorras.
15 13.10.2008 hea jah Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Rita Peirumaa
Külastatud 9.10.08. Sel aastal kavandati küll surfide tegemist, kuid nende teostamiseni ei jõutud, tehtud vastav kava. Vald soovib ehitada parkla mujale, kuid seni ei ole see lahenenud (maad ei kuulu vallale seal ümbruses).
16 07.10.2004 hea jah Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
6.10.2004 toimus objektil koos vallavanema Aardami, projekteerija Uuetalu ja muinsuskaitse järelvalve Sepaga seni tehtud tööde ülevaatus ja järgnevate tööde arutelu. Otsustati, millised projektiga kaetud tööd tuleb sel aastal lõpetada. Järgnevate tööde planeerimiseks otsustati koostada Maasilinna arengukava. Koosolek on fikseeritud protokolliga.
17 19.10.2003 hea jah Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor, Lilian Hansar
Kontrollisin 22.09.2003 koos objekti muisuskaitselise järelvalvaja Tõnu Sepa ja projekteerija esindajaga Maasi linnuse konserveerimise käiku. Ehitajal ja projekteerijal oli küsimusi varikatuse arhitektuurse ja konstruktiivse lahenduse osas. Otsustati säilitada algne lahendus, kus katus on kahetasandiline.
17.10.2003 võtsin osa Maasilinna sarikate liikudest, mis oli korraldatud suurejooneliselt. Kohal olid Eesti Vabariigi president, parlamendi liikmed, valitsuse ministrid jne. Tänati töödele kaasaaitajaid, s.h. Muinsuskaitseametit ja sooviti edasist head koostööd.