Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 19.11.2018 varastatud Ei kasutata Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
Varastatud tõenäoliselt 1997. aasta aprillis.
2 28.02.2008 varastatud Ei kasutata Muinsuskaitseameti nõunik (vallasmälestiste alal), Mare Kask
Küünlajalg varastati tõenäoliselt 1997.a. aprillikuus. Inspekteeris kkt koostaja kunstiajaloolane Sirje Simson.