Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 19.05.2022 hea Põlvamaa nõunik, Anu Lepp

Hoone väline seisukord on võrreldes eelmise paikvaatlusega (2017) muutumatu, toona inspektori poolt mainitud tööd (varikatus otsaukse kohale ja aknaplekid) on teostamata. Ümbrus hoolitsetud.

23841 Krüüdneri mõisa moonakatemaja 1. Foto Anu Lepp, 19.05.2022 (2).jp 23841 Krüüdneri mõisa moonakatemaja 1. Foto Anu Lepp, 19.05.2022 (3).jp 23841 Krüüdneri mõisa moonakatemaja 1. Foto Anu Lepp, 19.05.2022 (4).jp
2 22.05.2017 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Majas elab perekond Lepist koos lastega. I korrusel kaar- avad värvitud lubivärviga,
laiad põrandalauad ja "poola" tüüpi lagi
II korrusel suure ristlõikega laetalad, siin asuvad laste toad
Laed servamata lauast
Üles viib poolpagist trepp
1. Omanik soovib teise ukse ette saada varikatust
2. Vajalik olek katta akna alumine põsk kaitseplekiga
Omanik lubas nende tööde kohta esitada eskiisjoonised ja taotluse.
Sademed kahjustavad akna alumist põske Foto: Viktor Lõhmus 22.05.2017
3 07.12.2011 rahuldav Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Hoone juures muutusi ei olnud.
On korrastatud paisjärve äärset ala.
4 19.05.2006 hea Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Vaadatud põgusalt hoonet. negatiivseid muudatusi ei ole.
Mälestise kaitsevööndisse rajatud puidust puukuur, luba olemas.
5 02.11.2004 hea Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus
Käiddud kohal, seoses KKT ette valmistamisega.
Kahekordne kuvihoone on restaureeritud, paigaldatud uued aknad. Aknapõsed on viimistlemata, kasutatud tihendusmaterjalina lubamatut materjali- makrofleksi. Maja juures aias valvab koer.
6 21.01.2003 hea jah Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor, Viktor Lõhmus

Krüüdneri mõisa moonakamaja 1 on ehitatud puiduust, maakivivundamendil. Iseloomulik joon: kunstipäraselt vormistatud aknapiirded. Põhihoone on hiljem saaanud juurdeehituse.

Maja seisukord rahuldav, katus eterniidist, peab sademeid.

hoone on kasutusel elumajana.