Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 03.01.2022 halb jah Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
Linnuse müürid on varisemisohtlikud. Kaitsevööndisse ja asulakohale (arheoloogiamälestise reg-nr 9225) on Muinsuskaitseameti loata paigaldatud 2 puidust käimlat.
Vaade põhjast, parklast Laiuse linnuse varemetele vallikraaviga 20220103_121013. Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade loodest loodetornile ja peasissepääsule 20220103_115531.j Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade loodest peasissepääsule ja loodemüüri lõunaosale 20220103_115528.jpg Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade kagust loodetornile ja loodemüüri põhjaosale 20220103_115819.jp Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade kagust  loodemüüri lõunaosale 20220103_115804.jp Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade loodest edelamüürile 20220103_115719.j Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade edelast kirdetornile 20220103_115721 Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, altvaade peasissepääsu võlvile 20220103_115650.jp Vaade põhjast, parklast asulakohale ja linnuse loodetornile 20220103_120240.
2 12.05.2020 avariiline jah Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm
Liivi sõjas (1559.a.) ja Põhjasõjas (1702...1704.a.) purustatud linnuse varemete niiskus- ja külmakahjustustega müüritistest variseb jätkuvalt kive ja müürid on kogu perimeetrite ulatuses varisemisohtlikud, tähelepanelik peab olema ka peasissepääsu juures. Peasissepääsu ette on paigaldatud hoiatussilt „Varinguoht“. Hoiatussilt ei takista inimeste juurdepääsu varisemisohtlikele piirkondadele müüride lähedal, hoiatavaks märgiks on müüride ümbruses maas olevad varisenud kivid. Maakivist müürid on vajalik ohutuks teha ja konserveerida, viimati (2013-2014) konserveeriti loodekülje väravaava kohal olevat ava ja seina 6 m laiuselt. Laiuse linnuse varemete vallikraaviga konserveerimise, restaureerimise, ehitamise või ilme muutmise kavandamisel on vajalik koostada ehitusprojekt või tegevuskava (muinsuskaitseseaduse § 49). Linnuse varemete ümbrus on hooldatud, lisaks on vajalik loodetorni, kirdetorni ja edelaseina juurest eemaldada võsa kuna võsa hoiab niiskust ja juurestik lõhub müüre. Peasissepääsu kõrval olev nõukogudeaegne mälestise paekivist tähis on loetamatu. Laiuse linnuse varemed on aktiivse külastatavusega turismiobjekt.
IMG_0888, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade loodest loodetornile ja peasissepääsule ning võsale ja varisenud kividele müüri lähedal,.JPG IMG_0914, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade loodest kirdetornile, 12-05-2020 IMG_0940, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade põhjast loodetornile ning võsale ja varisenud kividele müüri lähedal, 12-05-2020.JPG IMG_0893, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade hoovist peasissepääsule ning varisenud kividele müüri lähedal, 12-05-2020.JPG IMG_0892, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade lõunast loodeseina põhjaosale ja loodetornile, 12-05.2020.J IMG_0887, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade peasissepääsule ja loodeseina lõunaosale, 12-05-2020.JP IMG_0915, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade kirdest kirdetornile, 12-05-2020 IMG_0922, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade idast loodetornile ning võsale varisenud kividele müüri lähedal, 12-05-2020.JPG IMG_0894, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade hoovist loodeseina lõunaosale ning varisenud kividele müüri lähedal, 12-05-2020.JPG IMG_0903, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade kagust edelaseinale ja loodeseinale koos loodetorniga, 12-05-2020 IMG_0898, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade läänest taamal kirdetornile ja ees edelaseinale ning 12-05.2020.J IMG_0908, Laiuse linnuse varemed vallikraaviga, vaade lõunast kirdetornile ning võsale ja varisenud kividele müüri lähedal, 12-05-2020.JPG
3 25.03.2019 avariiline jah Restaureerimisnõunik, Artur Ümar
Inspekteeritud koos Ville Tammega 25.03.19. Laiuse ordulinnuse (Ordensburg Lais) seisukord on avariiline kogu säilinud müüritise osas! Ohutuks võib pidada vaid peasissepääsu ümbrust, mis on hiljuti restaureeritud aga vajab samuti kohtparandusi. Vare on ohtlik turistidele, kes objekti ohtrasti külastavad. Märgukiri vallale koos meeldetuletusega turismipotentsiaalist ja tänasest ohtlikust olukorrast külalistele! Sel suvel võiks alustada läänemüüri äärse võsa likvideerimisest- võsa hoiab niiskust ja juurestik lõhub müüri.
DSC03597 DSC03599 DSC03600 DSC03601 DSC03602
4 10.06.2015 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Peavärava restaureerimine tehti hästi. Seisund stabiilne.
5 15.05.2014 restaureerimisel Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Eelmisel aastal ei jõutud tööde eelarve ja pakkumistega siiski peavärava töid teha. Nüüd on tööd alanud, toetus on saadud ka MKA-lt. Tööde järelevalvet teostab projekti koostanud Urmas Arike.
6 15.05.2013 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Konserveerimistööd peasissepääsul algavad juuli kuus. Vald tegi sel aastal talgute käigus madalaid konserveeritud müüre katnud amortiseerunud puitkatete eemaldamise ja ümbruse korrastamise.
7 06.11.2012 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
2012 aasta esimesel poolel on peasissepääsu kohal toimunud pealmise maakivikihi väiksemaid varinguid. Käidud koos valla ehitusspetsialisti ja AS Cobra inseneriga.
Vald otsib lahendusi väravaosa inimestele ohutuks tegemiseks. Vaadanud oleme ajutist puidust kaitsekonstruktsiooni lahendust (AS Cobra). Urmas Arikesega oleme arutanud püsivamat metall-konstruktsiooni võimalust, mis eskiisiga ta hetkel tegeleb.
8 21.12.2011 rahuldav jah Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Seisund sama eelnenuga. Uuemaid varinguid pole märgata.
9 23.04.2010 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Müüre on tarvis järjepidevalt üle vaadata ja konserveerida. Praegu potentsiaalseid suurte maakivide varisemiskohti pole näha. Mõnes kohas tahaks konserveerimist küll segu ärauhtmise peatamiseks. Linnuses toimuvad rahvaüritused. 7.-8. mail ööbivad siin telklaagris Roheliste Rattaretke umbes 2300 jalgratturit.
10 04.10.2008 halb Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Müüre on tarvis järjepidevalt üle vaadata ja konserveerida. Viimane suurem varing toimus enne 2007 jaanipäeva linnuse peasissekäigu kohalt, mille järel eraldati MKA poolt vahendid avarii-konserveerimiseks. Linnuses toimuvad rahvaüritused ning varingud ohustavad inimesi, seega tarvis omaniku poolne sagedane järelevalve ja piirdelintide paigaldus varingute piirkonnas.
11 20.06.2006 hea jah Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
Mälestise ümbrus heakorrastatud.
12 04.11.2003 hea jah Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
OÜ Wunibald Ehitus jätkas ka 2003.aastal konserveerimistöid Linnuse varemete osas.Tööde teostamise kvaliteet rahuldav.Linnuse territoorium heakorrastatud,varustatud infotehvlite ja teeviitadega.
13 23.10.2002 hea jah Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor, Helju Sihver
Laiuse ordulinnuse territooriumil läbi viidud 2002.aastal arheoloogilised kaevamised.Paigaladatud maa-alune elektrikaabel ja linnuse sisehoovi nurkadesse elektrikilbid. Linnuse põhja- ja idamüür väljapuhastatud ja konserveeritud.Linnuse hoovil põhja-,lääne- ja lõunamüüride esine maapind muudetud niidetavaks ja käidavaks.
Kaablitrassid käsitsi kaevatud.Töid teostas OÜ Wunibald Ehitus.
Tööde kvaliteet hea.