Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 01.09.2017 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Pargis pole olulisi muudatusi toimunud. On aktiivses kasutuses linnarahva poolt.
2 14.09.2015 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Seisund sama eelnenuga.
3 21.05.2014 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Seisund sama eelnenuga
4 12.06.2012 hea Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Seisund sama eelnenuga.
5 03.02.2011 hea Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Kasutusel linnapargina, kus rekonstrueeritud teed ja valgustus.
6 23.12.2009 hea Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Plaanitakse pargi rekonstrueerimistöid alustades eritingimuste ja projektiga.
7 07.08.2009 hea Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Park heas seisukorras.
8 07.08.2009 hea Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Park heas seisukorras.
9 01.10.2008 hea jah Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Põhilised pargiteed said 2008 suvel projektijärgse kivikatte, tööd tehtud hea kvaliteediga. Pargiteed avati pidulikult 11.09.2008. Artes Terrae OÜ poolt 2007 aastal koostatud raieplaani järgi teostatud ka hooldusraieid.
10 14.08.2007 rahuldav Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
Pargis tehtud inventeerimine avariiliste puude mahavõtmiseks. Tehtud ka eritingimused ja projekt pargi põhiliste teede katte uuendamiseks. Praegu katab pargiteid ebaühtlane asfalt ning nõukogude aegne kiviplaat. Parki viiv tänavapoolne plats on juba kaetud kiviplaatidega ning korraldatud haljastuse ja pinkidega.
Park korrastatakse 2008 aasta jooksul.