Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 05.04.2019 rahuldav Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
Jakobi 5 maja katus, vihmaveesüsteem, müürid ja avatäited on heas seisukorras. Kohati on soklil krohvikahjustusi. Maja hetkel ei kasutata. Interjöör on rahuldavas ja heas seisukorras. Võimla seisukord on rahuldava ja halva piiril, remonti pole ammu tehtud, laest ja seintelt koorub värv. Ülikoolil on soov paigutada majja haridusteaduskond Salme 1a õppehoonest. Selleks soovitakse teha võimlale vahelagi.
Jakobi 5  05.04.2019 (10) Jakobi 5  05.04.2019 (11) Jakobi 5  05.04.2019 (13) Jakobi 5  05.04.2019 (14)
2 22.10.2018 rahuldav Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
W. Struve tn 2 maja esikülg ja Kitsa tänava poolne ots on heas seisukorras. Maja hoovipoolsed küljed on üldjoontes rahuldavas seisukorras, kuid mitles kohas on värvi- ja krohvikahjustusi. Kõige suuremad on kahjustused jõepoolse külje teise korruse piirkonnas ja Vallikraavi tänava poolse külje teise korruse piirkonnas, kus paistab krohvialune laudis. Avatäited on rahuldavas seisukorras, vajavad värvimist. Katus ja vihmaveesüsteem on rahuldavas seisukorras.
Struve 2 22.10.2018 (3) Struve 2 22.10.2018 (10)
3 22.01.2018 hea Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
Pirogovi park on restaureeritud ja heas seisukorras.
4 10.11.2017 halb Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
Näituse 6 abihoone seisukord ei ole muutunud võrreldes inspekteerimisega 22.08.2017, mil tuvastati järgnevat: Hoone maakividest sokkel on hoovi pool pinnasese sees. Soklil puudub hooviküljel veelaud, otsakülgedel on veelaud halvas seisukorras, otstes katkenud ja osaliselt lahti. Hoovikülje alumised lauad ja uste alaosa on pehkinud. Hoovipoolne vihmaveerenn on katki, vihmaveetorud puuduvad. Eelnevast tulenevalt on abihoone hoovipoolne alaosa niiskusest ohustatud.
Katusekatteks olev eterniit on visuaalsel vaatlusel terve, v. a hoovikülje idanurgas, kus katkise katuse tõttu on ka räästalaud tugevalt pehkinud ja katki. Katkise katusekatte tõttu on räästas niiskusest ohustatud.
Hoone läänepoolne otsaviil on vajunud väljapoole ja idapoolne otsaviil on vajunud sissepoole. Põhjus pole välise visuaalse vaatlusega tuvastatav, kuid võib olla tegemist niiskuskahjustusega.
23.08.2017 ettekirjutuse hoiatuses nõutu on tegemata.
Näituse 6 abihoone 10.11.2017 (3) Näituse 6 abihoone 10.11.2017 (2) Näituse 6 abihoone 10.11.2017 (4) Näituse 6 abihoone 10.11.2017 (5) Näituse 6 abihoone 10.11.2017 (6)
5 27.10.2017 rahuldav Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
Teise korruse idaosa ruumides toimuvad ehitustööd. Eemaldatud on seinte ja lagede krohv. Omaniku esindajate sõnul olid seinu katnud kipsplaadid, krohv oli säilinud ühes seinas, kust nemad selle eemaldasid. Palgid on heas seisukorras. Puudub lagi, säilinud on heas seisukorras talad. Puuduvad põrandad, säilinud on põrandatalad. Omaniku esindajate sõnul oli olnud tegemist kitsaste laudadega. Säilinud on trepikoja laiadest laudadest põrand (põranda peal osaliselt rullmaterjal). Rahuldavas seisukorras on teisele korrusele ja pööningule viiv puittrepp. Puuduvad küttekehad ja uksed. Aknaavades on uued plastraamidega aknad, mis omaniku esindaja sõnul on kavandatud ajutistena, kuni fassaadi remondini.
Lossi 38a 27.10.2017 (2) Lossi 38a 27.10.2017 (6) Lossi 38a 27.10.2017 (3) Lossi 38a 27.10.2017 (4) Lossi 38a 27.10.2017 (8) Lossi 38a 27.10.2017 (7) Lossi 38a 27.10.2017 (9) Lossi 38a 27.10.2017 (10) Lossi 38a 27.10.2017 (1)
6 24.10.2017 rahuldav Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
Ehitise eterniitplaatidest katus on vana, katuse põhjakülg on sammaldunud. Ehitusaegsed punasest tellisest korstnad on välisel vaatlusel rahuldavas seisukorras. Laudis on erineva laiusega, pleekinud. Laudis ulatub idaotsas ja osaliselt põhjaküljel enam-vähem maapinnani. Vundamendil puudub krohv suures osas. Elamu põhjapoolse seina vundamendist on välja toodud kolm tsinkplekist toru. Majal on säilinud kaks algupärast pööninguakent. Ülejäänud aknad on hilisemad: kahekordse raamiga puitaknad pärinevad arvatavasti nõukogude ajast, üheraamilised 1990.-2000. aastatest. Viimati on teise korruse põhja, ida ja lõuna küljel kuus puitakent välja vahetatud üheraamiliste plastraamidega akendega, mille alumise osa raam avaneb ühes tükis, imiteerides pealekleebitud liistuga kahte aknaraami. Läbi teise korruse akna on näha pööningaken, mis näitab teise korruse lae puudumist.
Lossi 38a 24.10.2017 (9) Lossi 38a 24.10.2017 (8) Lossi 38a 24.10.2017 (10) Lossi 38a 24.10.2017 (12) Lossi 38a 24.10.2017 (13)
7 02.05.2017 halb Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
Vallikraavi 19 paviljon seisab aastaid tühjana, uksed ja aknad on suletud. Hoone krohvitud seintel on värvi- ja krohvikahjustused, seinad kaetud graffitiga. Katus on roostes ja laseb sademevett läbi, seetõttu on varjualuse laes ja tänava pool räästa all tugevad krohvikahjustused, näha on puitkonstruktsiooni kahjustused. 17.08.2016 saatis Tartu linnavalitsus ettekirjutuse hoiatuse nõudega parandada paviljoni vett läbilaskev katusekate hiljemalt 01.11.2016. Omaniku kirjaliku palve peale pikendada katuse parandamise tähtaega pikendati kuni 01.04.2017. Katusekate on parandamata.
Vallikraavi 19 paviljon 02.05 (1) Vallikraavi 19 paviljon 02.05 (2) Vallikraavi 19 paviljon 02.05 (3)
8 09.08.2016 halb Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
J. Kuperjanovi 7 kasutuseta maja uksed ja aknad on esimesel korrusel suletud. Katusekorruse aknad on katki. Aastaid tagasi oli katusekorrusel põleng, sellest ajast on hoovikülje katuse väljaehitus põlemiskahjustustega ja osa katusest kaetud laineprofiilis kattega. Maja kivikatus on katki, osa kive puudub, seetõttu pääseb sadevesi maja konstruktsioonidele. Hoone akendealustelt pindadelt on eemaldatud laudis, paljastunud on heas või rahuldavas seisukorras palgid, mis on sademeveele avatud. Hoovipoolsel küljel on vihmaveesüsteem katkenud ja räästal kasvavad taimed. Esikülje läänepoolseim vihmaveetoru on katkenud. Korstnad on rahuldavas seisukorras. Vana, tõenäoliselt algupärast (18. sajandi lõpp või 19. sajandi algus) laudist on säilinud hoone otsaviiludel ja osaliselt hooviküljel. Laudise värv on kulunud ja pleekinud, kuid seisukord on üldjoontes rahuldav.
Kuperjanovi 7, 09.08 (3) Kuperjanovi 7, 09.08 (5) Kuperjanovi 7, 09.08 (6) Kuperjanovi 7, 09.08 (10) Kuperjanovi 7, 09.08 (1)
9 09.08.2016 halb Tartu Linnavalitsus, Egle Tamm
Vallikraavi 19 paviljon seisab aastaid tühjana, uksed ja aknad on suletud. Hoone krohvitud seintel on värvi- ja krohvikahjustused, seinad kaetud graffitiga. Katus on roostes ja laseb sademevett läbi, seetõttu on varjualuse laes ja tänava pool räästa all tugevad krohvikahjustused, näha on puitkonstruktsiooni kahjustused.
Vallikraavi 19, 09.08 (1) Vallikraavi 19, 09.08 (2) Vallikraavi 19, 09.08 (3) Vallikraavi 19, 09.08 (7)