Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 26.09.2021 rahuldav Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Sammast ümbritsevad graniitpostid on tugevasti viltu vajunud. Mälestussammas on puhtaks pestud. Graniidist nelinurkse sambaaluse (plindi) ja samba vaheline vuugivahe on suures ulatuses tühi. Lipuvalgustus puudub. Ümbrus on korrastatud.
Vuugivahe on kohati tühi. Foto: Kalle Merilai 26.08.2021 Graniitpostid on viltu vajunud. Foto: Kalle Merilai 26.08.2021 Graniitpostid on viltu vajunud. Foto: Kalle Merilai 26.08.2021
2 07.10.2019 hea Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Sammast ümbritsevast neljast graniitpostist põhjapoolne on neid ühendavate raudkettide raskuse tõttu viltu vajunud. Mälestussambal on kohati sadeveest tingitud vetikad. Graniitalus on sammaldunud. Sammas on must ja vajab pesemist.
Graniitpostid on neid ühendavate raudkettide raskuse tõttu viltu vajunud. Foto: Kalle Merilai 7.10.19
3 02.10.2018 hea Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Mälestussambal on kohati sadeveest tingitud vetikad. Graniitalus on sammaldunud. Sammas on must ja vajab pesemist.
Graniitalus on sammaldunud. Foto Kalle Merilai 2.10.18
4 11.09.2017 hea Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Samba alus on niiskuskajustustega (vetikad). Sammast ümbritsevad graniitpostid on neid ühendavate raudkettide raskuse tõttu viltu vajunud. Ümbrus heakorrastatud.
Samba alusel on niiskuskahjustused (vetikad). Sillutis on sammaldunud. Foto Kalle Merilai 11.09.2017.a.
5 07.10.2016 hea Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Mälestussammas on hooldatud, ümbrus heakorrastatud. Sammast ümbritsevast neljast graniitpostist põhjapoolne on neid ühendavate raudkettide raskuse tõttu viltu vajunud.
Põhjapoolne graniitpost on viltu vajunud. Foto: Kalle Merilai 7.10.16
6 28.07.2015 hea Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Monument on heas seisukorras. Kõnniteedel ja mälestusmärgi ümber sillutuskvide vahel kasvab rohi.
7 10.06.2014 hea Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Võrreldes eelmise inspekteerimisega on mälestise seisund muutusteta.
8 11.10.2013 hea Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Monument on hooldatud, selle ümbrus heakorrastatud.
9 11.06.2012 hea Ida- Virumaa nõunik, Kalle Merilai
Monument on hooldatud, selle ümbrus heakorrastatud. Monumendi vaadeldavus on tagatud.
10 21.09.2011 rahuldav Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Madis Tuuder
Mälestussamba kivikehandil esineb sadeveest tingitud bioloogilisi kahjustusi. Samba ümbrus on hiljuti heakorrastatud, selle ümber kettidega piiratud ala sisse on paigaldatud kivisillutis ning kindlustatud sammast ümbritsevate postide püsivust. Monumendi ümbrusesse on rajatud peenkillustikuga kaetud kõnniteed.
11 15.09.2010 rahuldav Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor, Tõnis Taavet
Mälestussammas hooldatud, mälestise ümbrus heakorrastatud. Sammast ümbritsevad 4 kivist posti, mis on neid ühendavate raudkettide raskuse tõttu viltu vajunud.