Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 08.12.2020 hea jah Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
Vaade kirdest. Foto: A. Rospu, 08.12.2020. Vaade põhjast. Foto: A. Rospu, 08.12.2020. Vaade lõunast. Foto: A. Rospu, 08.12.2020.
2 27.08.2019 hea jah Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
Seisukord on hea.
foto Mikk Mutso foto Mikk Mutso foto Mikk Mutso
3 29.11.2017 restaureerimisel Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
Restaureerimise tööd on lõpetatud. Kirjad kullatud, sammal eemaldatud, vuugid täidetud. Piirdemüür parandatud ja üle võõbatud.
betoonist astmeplaadid on kohati ebatasasel pinnal ja logisevad, vaja aluspinda tasandada. Tagakülje plaadi keskel rõhtvuuk tihendatud plastikmastiksiga - ilmselt kaua vastu ei pea. Samba alaosa vuugid on veidi üle servade.
väravapost, foto M.Mutso vaade läänest, foto Mikk Mutso vaade kirdest, foto: Mikk Mutso kullatud tekstid ja vuugid, foto Mikk Mutso kullatud tekst, foto Mikk Mutso tagaplaadi vuuk, foto Mikk Mutso samba alaosa, foto Mikk Mutso
4 29.06.2015 halb Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
Inspekteeritud seoses plaaniga pakkuda EV100 raames välja plaan korrastada vabadussõja mälestusmärgid.
Mälestussamba kompositsiooniline planeering on üles ehitatud kirdest tuleva tee telje sihis. Kirde pool on ka samba esikülg. Samba ehituse ajal tuli kirde-edela suunaliselt sillutatud jalgtee värava juurest samba ette. Betoonist värava postid on hästi säilinud aga jalgtee rohtu kasvanud, muutunud haljasalaks.
Samba vuukides on jämedad praod, sealt pääseb vesi kivide vahele.
Nimetahvli ette on mullale asetatud tsementkiviplaadid, mis on pinnasekerkimisest vajunud pilla-palla, pole enam loodis.
Sammast ümbritsevast laiema osa betoonsoklist on maha langenud murenenud kihte.

Vuugid puhastada samblast ja lahtisest vuugitäitest, uuesti vuukida;
Nimetahvli ees olevate tsementplaatide alune tühjendada mullast ja täita liivaga ja plaadid tagasi asetada. Variandina ka plaatide asendamine peenkruusaga, plaadid kasutada jalgtee taastamiseks;
Samba sokkel vaja samblast puhastada, murenenud ja mahalangenud betoonikihid taastada ;
Kirde suunalt läheneva tee sihis olnud jalgtee vajab taastamist - muld eemaldada kuni aluspinnani, liivapadjale laotada betoonplaadid või peenkruus; Täna saab viisakalt läheneda vaid samba tagant, oleva jalgtee kaudu. Edaspidi võiks ehk kaaluda ka värava taastamist;
vaade kirdest tuleva sirge tee sihis, foto M.Mutso vaade läänest, foto M.Mutso vaade idast, foto M.Mutso vaade kirdest, esiküljest foto M.Mutso vaade samba eest, edelast kirdesse, foto M.Mutso
5 16.05.2012 rahuldav Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
Käisin kontrollimas külaelanikult saadud infot samba seisukorra kohta. Samba tagumisel küljel orvas oleval graniiditahvlil on keskel läbiv pragu, mujal esineb kohati pragusid vuukides. Seisukord minu hinnangul halb ei ole - seisukord tundub stabiilne olema. Jälgin edaspidigi.
6 26.04.2012 halb Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
Helistas mulle murelik külaelanik, kelle info kohaselt on ausambas olevad praod talvega suuremaks läinud. Murelik kodanik on enda sõnul pidevalt ausamba seisukorda jälginud ja ütleb, et seisukord on väga halb - kivi laguneb.
7 18.10.2011 hea Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
Ausamba ümbrus on värskelt hooldatud. Natuke eemal suur murdunud kaseoks, tõenäoliselt tuulemurd. Ausambast põhjapool on näha kaevamisjälgi (kooli juures on näha, et on paigaldatud sidekaablit).
8 12.08.2004 hea jah Raplamaa vaneminspektor, Aili Peterson
Ausamba ümbrus hooldatud.