Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 22.10.2019 rahuldav Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Matmispaika niidetakse regulaarselt, käiguteedele on laotatud graniitsõelmeid.
2 09.11.2018 rahuldav Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Matmispaika korrastatakse regulaarselt.
3 04.12.2017 rahuldav Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Matmispaik ja selle ümbruskond on korras ja hooldatud. Dolomiidist tähise seisukord on endine.
4 02.11.2016 rahuldav Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Matmispaik on hooldatud.
5 16.10.2015 rahuldav Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Matmispaik on hooldatud.
6 17.10.2014 rahuldav Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Matmispaiga seisukord endine. Mälestussamba seisukord ei ole muutunud. Ümbrus on hooldatud.
7 14.11.2013 rahuldav Viljandi Linnavalitsus, Monika Vestman
Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak esitas 10.05.2013 a taotluse lubada Viljandi Vabadussõjas langenute matmispaiga mälestussammas asendada soome hallist graniidist sambaga.
Põhjendus: Matmispaik taastati vaid fotode ja vundamendijäänuste alusel 1991. aastal. Seal asuvad 42 hauatahvlit ja ümbritsev piire uuendati 2011-2012. aastal. Dolomiidist detailid asendati halli soome graniidist materjaliga, milleks oli Muinsuskaitseameti nõusolek.
Matmispaiga keskne mälestussammas on ebakvaliteetsest dolomiidist, lagunev ning matmispaiga terviklikust silmas pidades sellisena mittesobiv.
Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul otsustati:
1. Muinsuskaitseamet esitab tehnilise ekspertiisi ja juriidilise hinnangu, kuidas tõlgendada koopia asendamist.
2. Viljandi Muuseum koostöös Viljandi Linnavalitsusega esitab projekti, mis oleks terviklik lahendus, kus on toodud ettepanekud, mis saab asendatavast sambast, kus seda säilitatakse ja milline näeks välja uus?
8 02.01.2013 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Matmispaiga piirdemüür vahetatud graniidist piirdemüüri vastu. Keskne dolomiidist tähis on parandatud ja puhastatud, kuid ülemine pinnaosa on muutunud mustjaks.
9 23.05.2012 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Paigaldatud uued nimelised tähised graniidist. Suur dolomiidist mälestusmärk plaanis edaspidi vahetada välja graniidist materjali vastu. Matmispaiga piirdemüüri on parandatud. Matmispaik ja seda ümbritsev ala on hooldatud
10 20.02.2008 rahuldav Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
Mälestussamba Vabadusristi alumises osas on pragu, mis muutlike ilmastikuolude tõttu võib suureneda. Dolomiidist valmistatud mälestussamba ja hauatähiste ülemised pinnaosad on muutunud mustjaks. Matmispaika ümbritseva piirde külgmistelt osadelt on kahest kohast irdunud dolomiiditükid. Matmispaik ja selle esine tee on hooldatud.