Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Kasutus Menetleja Kirjeldus
1 11.03.2015 hea Kasutusel Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
Inspekteerimine koos kunstimälestiste peainspektor Ülle Jukiga. Ikoonil on väheselmääral vanu kuumakahjustusi. Katte olukord hea.