Inspekteerimiste vaate loogika on muutunud.

Nimekiri, muutmine/lisamine ja piltide haldamine on eralid vaadetes.

Vaadete vahel saab navigeerida kasutades selle teksti all paremal ja nimekirja rea alguses olevaid nuppe.

nimekiri

Jrk. nr Paikvaatluse kuupäev Seisund Tähis Menetleja Kirjeldus
1 19.04.2022 rahuldav Restaureerimisnõunik, Dan Lukas

Piltide lisamine

IMG_20220419_102603 IMG_20220419_102647 IMG_20220419_102655 IMG_20220419_102721
2 19.12.2016 rahuldav Hiiumaa nõunik, Katrin Koit
Ümbrus hooldatud ja korras.
3 03.07.2012 hea Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
Olukord endine
4 02.02.2008 hea Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
Kõik on korras ja hooldatud.
5 25.05.2006 halb Muinsuskaitseameti Hiiu maakonna vaneminspektor, Dan Lukas
Sama seis mis ennegi.
6 19.04.2002 rahuldav Läänemaa nõunik, Kalli Pets
Hauakoha seisukord endine. Mingeid korrastustöid pole tehtud. Vedelevad killustikukivid. Ettepanek paigutada kaugemale prügikonteiner, mis rikub vaadet. Hauakivi (punasest graniidist)korras. Hauakoht tähistatud infotahvlil. Inspekteerimine seoses Kõrgessaare valla üldplaneeringu koostamisega, koos omavalitsuse ja muuseumi esindajatega.
7 01.07.1998 rahuldav
Hauakivi alles, korras. Kivi ees hauakoht sissevajunud, lohk. Vajab korrastamist. Hooldamata.
Inspektor: I. Mäesalu, H. Kerde